Beter presterende beursgenoteerde bedrijven betalen ceo's minder

4 december 2019
Beter presterende beursgenoteerde bedrijven betalen ceo's minder

Ceo's van Belgische beursgenoteerde bedrijven verdienen minder dan menig ander Europees land. Bovendien zijn de topsalarissen in 40% van de Belgische ondernemingen over de afgelopen drie jaar gedaald. Dat hoeft geen probleem te zijn, want de beter presterende bedrijven betalen hun ceo's relatief minder.

Ceo's van de Belgische beursgenoteerde ondernemingen verdienen significant minder dan hun collega’s in Frankrijk, Duitsland, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. Dat blijkt uit het jaarlijks onderzoek naar de salarissen van ceo’s van beursgenoteerde ondernemingen door het Executive Remuneration Research Centre aan Vlerick Business School.

Mediaansalaris ceo daalt

De studie ziet geen significante verschillen met de salarissen in Zuid-Europa. Enkel de ceo’s van Scandinavische beursgenoteerde bedrijven verdienen minder dan de Belgische.

Bovendien is het mediaansalaris (vast + bonus + langetermijnbeloning) zowel in de bedrijven van de Bel 20, de Bel Mid als de Bel Small in het afgelopen jaar gedaald. Dat mediaansalaris lag in 2018 op

  • 1.875.000 euro in de Bel 20,
  • 690.000 euro in de Bel Mid en
  • 465.000 euro in de Bel Small.

Xavier Baeten, professor Reward and Sustainability: “Toch hoeft dit geen pleidooi te zijn voor hogere salarissen. We stellen namelijk vast dat de beter presterende bedrijven hun ceo’s relatief minder betalen. Bovendien vinden we een positief verband tussen de hoogte van het salaris van de ceo en de versnippering van het aandeelhouderschap, wat een weerspiegeling is van een machtspositie van de ceo ten opzichte van de aandeelhouders.”

Nieuwe regel rond aandelenbezit

Een belangrijke vernieuwing in de Belgische Corporate Governance code legt de raad van bestuur op om een minimumbedrag aan aandelen te bepalen die het topmanagement voortdurend moet aanhouden.

"Deze praktijk is in België momenteel nog absoluut niet wijdverspreid," zo stelt Xavier Baeten vast: "Slechts 6% van de bedrijven verplicht dit op vandaag reeds. In Nederland (36%), Frankrijk (49%) en het Verenigd Koninkrijk (96%) komt dit veel meer voor.”

Opmerkelijk is dat bedrijven dit bedrag meestal bepalen in functie van het vast salaris. Door de band genomen moet de ceo dan een equivalent van tweemaal het jaarsalaris aanhouden onder de vorm van aandelen.

De raad en de topsalarissen

De huidige editie van het onderzoek bekijkt ook specifiek de relatie tussen de samenstelling van de raad van bestuur en de remuneratie van de ceo.

Eerst en vooral bleek dat in België door de band genomen 36% van de bestuurders vrouwelijk is, en dat de gemiddelde leeftijd van de bestuurders 59 jaar is.

Verder bleek de remuneratie van de ceo hoger te liggen in bedrijven waar meer nationaliteiten vertegenwoordigd zijn in de raad van bestuur, en ook waar de bestuurders een ruimer netwerk hebben. Opvallend was dat een vertegenwoordiging van de werknemers in de raad van bestuur geen impact bleek te hebben op de hoogte van de remuneratie van de ceo.

Stoxx Europe 600

Het Executive Remuneration Research Centre aan Vlerick Business School is een 11-koppig team onder leiding van Xavier Baeten en onderzoekster Bettina De Ruyck . het onderzocht dit jaar de remuneratierapporten van 899 beursgenoteerde ondernemingen.

Voor deze editie werden alle ondernemingen die deel uitmaken van de Stoxx Europe 600 index opgenomen, wat het staal uitbreidt naar 15 landen.

Deze ondernemingen vertegenwoordigen 90% van de vrij verhandelde aandelen van de Europese markten. Voor België en Nederland werden alle beursgenoteerde ondernemingen opgenomen.

Alle remuneratiekenmerken werden in kaart gebracht, met name

  • de remuneratieniveaus,
  • de remuneratie-instrumenten,
  • de onderliggende criteria,
  • het stemgedrag van de aandeelhouders, en
  • de openbaarmakingspraktijken van de bedrijven.