CFC-regels nieuwe stap tegen belastingontwijking

7 February 2019
CFC-regels nieuwe stap tegen belastingontwijking

Transfer pricing: buitenlandse winst in het vizier van de fiscus

Sinds 1 januari 2019 is de nieuwe Controlled Foreign Company (CFC)-wetgeving in België in werking getreden. Hiermee neemt België de volgende stap in de strijd tegen internationale belastingontwijking.

Waar de eerste maatregel zich beperkt tot een documentatieverplichting, is de CFC-wetgeving een stuk pro-actiever. Ingevolge de nieuwe CFC-wetgeving kan de Belgische administratie, onder bepaalde voorwaarden, buitenlandse winsten in hoofde van de Belgische controlerende aandeelhouders belasten.

De CFC-wetgeving

Het doel van de CFC-wetgeving is om winstverschuivingen naar landen met een laag belastingtarief te bestrijden. De nieuwe antimisbruikbepaling voorziet in de mogelijkheid om buitenlandse (niet-uitgekeerde) winsten van een gecontroleerde dochtervennootschap te belasten bij de Belgische controlerende moedervennootschap/aandeelhouder. Dit betekent onmiddellijk het einde van het huidig basisprincipe dat winsten van buitenlandse dochtervennootschappen of inrichtingen niet tot de Belgische heffingsbevoegdheid behoren.

Bron: Vandelanotte