Privacyverklaring

Cfo’s willen kantoorruimte inkrimpen om kosten te besparen

27 september 2022
Tekst
Peter Ooms
Beeld
IWG

91% van de CFO's denkt dat er een recessie op komst is, en 97% bezuinigt met meer dan 10% per jaar uit vrees voor de huidige economische situatie. Van de Fortune 500 CEO's zegt 74% van plan te zijn minder kantoorruimte te gebruiken.

  • Meer dan 80% van de CFO's verwacht dat hybride werken kostenbesparend zal zijn.
  • Onderzoek toont aan dat hybride werken bedrijven meer dan 10.000 euro per werknemer per jaar kan helpen besparen

Uit nieuw onderzoek blijkt dat een ruime meerderheid van CFO's kostenbesparingen doorvoert tegen de achtergrond van stijgende inflatie en recessiezorgen. Senior financial executives verwachten dat de economie de komende twaalf maanden in een recessie terechtkomt. Ze zijn ter voorbereiding daarop begonnen met kostenbesparingen. Dat zegt IWG een grote aanbieder van flexibele werkplekken.

Crisis is onvermijdelijk

Volgens 91% van de 250 bevraagde CFO’s is een economische crisis onvermijdelijk. Meer dan een derde (36%) verwacht dit jaar nog een recessie. Als gevolg daarvan zijn bijna alle CFO's (97%) begonnen met het nemen van kostenbesparende maatregelen of zijn zij van plan om dergelijke maatregelen op korte termijn te nemen. Twee derde (65%) van de CFO's streeft ernaar om de facilitaire uitgaven te verminderen met meer dan 10% per jaar.

Hybride werken wordt gezien als een belangrijke manier om besparingsdoelstellingen te halen. Voor 82% van de CFO's is dit een betaalbaarder bedrijfsmodel, aangezien de vraag naar kantoorruimte hoog blijft. Uit een recent Amerikaans onderzoek van Robin, leverancier van kantoorsoftware, blijkt dat 83% van de executives verwacht dat hybride werken kosten zal besparen, terwijl 60% zegt van plan te zijn de kantoorruimte met 50% of meer in te krimpen.

Kantoorruimte verminderen

Bedrijven maken al lange tijd inefficiënt gebruik van kantoorruimte, maar de toename van hybride en remote werken heeft hen ertoe aangezet deze uitgaven opnieuw te evalueren. Van de Fortune 500 CEO's geeft 74% aan kantoorruimte te willen verminderen.

De ondervraagde CFO's bevestigen deze trend: de helft (50%) van de bedrijven kiest nu al voor kortlopende huurcontracten of gedeelde werkruimten, wat hen de flexibiliteit geeft om snel wijzigingen door te voeren afhankelijk van de beschikbare budgetten, zonder vast te zitten aan langlopende contracten. Volgens Global Workplace Analytics kan hybride werken organisaties gemiddeld meer dan 10.000 euro per werknemer per jaar helpen besparen. Dat verklaart waarom twee vijfde (39%) van de CFO's overweegt over te stappen op uitsluitend gedeelde ruimtes.

Meer dan twee vijfde (44%) van de CFO's voert gedwongen ontslagen door en anderen overwegen de huidige salarisschalen van het personeel te herzien (28%) en het aantal promoties te beperken (27%). CFO's limiteren ook de aanwerving van nieuw personeel: bij meer dan een derde (36%) is er een aanwervingsstop en een even groot aantal stelt nieuwe aanwervingen voorlopig uit (33%).

Meer flexibele werkplekken

IWG opent het komende jaar 1.000 nieuwe vestigingen om tegemoet te komen aan de toenemende vraag naar hybride werken, waarvan de meerderheid in landelijke of voorstedelijke locaties. William Willems: “Ook in België gaan we sterk uitbreiden door de komende vijf jaar te groeien van 46 naar zo’n 200 kantoren, verspreid over heel België. Die nationale spreiding is belangrijk voor ons. Werknemers kiezen er namelijk steeds vaker voor om dichter bij huis te werken want dat draagt bij aan een betere werk-privé balans en heeft een positieve impact op het milieu.”

Meer in het topic: hybride werkenFortune 500IWGkantoorruimtewerkplek