Chinese investeerders vragen goede bescherming van nieuwe producten

1 oktober 2020
Tekst
Peter Ooms
Chinese investeerders vragen goede bescherming van nieuwe producten

Uit een onderzoek van studenten Céline Chen en Jana Platteau blijkt dat Chinese durfkapitalisten, meer dan hun Europese collega’s, belang hechten aan een goede bescherming van het product.

“Onze conclusie is opvallend, aangezien China nog steeds de reputatie van copycat met zich meedraagt”, zegt Céline Chen. “Uit ons onderzoek blijkt dat durfkapitalisten investeren in ondernemers die het belang van een goede bescherming benadrukken. Dat vinden ze belangrijk omdat het product of de dienst heel wat testen moet doorstaan, ook internationaal. Een duidelijke wetgeving en een institutionele omgeving die patenten onderkent, is voor hen onmisbaar. Nog belangrijker is dat voor de Chinese – en Europese – investeerders de bescherming niet alleen bestaat uit patenten. Ook toegangsbarrières tot de markt en schaalvoordelen spelen een grote rol.”

Guanxi of de klik

Céline Chen schreef samen met Jana Platteau een thesis over de investeringscriteria van venture capitalists in Europa en China. Ze verzamelden gegevens via een literatuurstudie en interviews met investeerders in de twee regio’s. In al hun contacten en bronnen zagen ze dat de ‘klik’ tussen de investeerder en de ondernemer van cruciaal belang is, zowel in Europa als in Azië. Jana Platteau: “We hebben daarom een nieuwe parameter ‘affiniteit’ toegevoegd in ons onderzoek. Die kwam niet voor in economische studies, maar past eerder in onderzoeken naar het gedrag van consumenten. De affiniteit tussen ondernemer en investeerder blijkt uiteindelijk een belangrijke factor bij de investeringsbeslissing. Die twee personen moeten heel wat tijd samen doorbrengen in vergaderingen en raden van bestuur. Het is logisch dat ze dat liever doen met personen met wie ze zich verwant voelen.”

Chinese investeerders hanteren hiervoor een specifieke term: guanxi. Voor hen is die persoonlijke relatie nog belangrijker dan voor hun Europese tegenhangers. “Chinezen doen trouwens een grondiger onderzoek naar de achtergrond van de ondernemers. Ze steken ook hun licht op bij de concurrentie. Die praktijk hebben we niet gezien bij de Europeanen”, zegt Céline Chen.

Verwacht rendement

Op het vlak van verwacht rendement is er veel meer overeenkomst dan verschil tussen de twee regio’s. In het ideale geval mikken de risicokapitalisten op een aanzienlijke return op hun investeringen: vijfentwintig of dertig procent. “In Europa gaan de investeerders vooraf na aan welke partijen ze eventueel kunnen verkopen. In China is dat niet het geval. Daar kijken investeerders naar het team, de markt, enzovoort, en wachten ze het financiële resultaat af. Tussen de lijntjes gelezen, wil dit zeggen dat de overheid nog steeds kan bepalen welke bedrijven mogen overleven en welke niet”, zegt Jana Platteau.

De omstandigheden in Europa en China bieden een verklaring voor een bijkomend verschil. De Chinese investeerders rekenen vooral op een beursgang van het bedrijf om hun geld terug te verdienen. Dat gebeurt in Europa nog heel zelden. Daar rekenen investeerders eerder op de verkoop van de organisatie of een verdere positieve exploitatie van de onderneming.