Cryptomunt met AI kan groene stroomvoorziening verbeteren

10 maart 2020
Cryptomunt met AI kan groene stroomvoorziening verbeteren

AI Lab van de VUB verbetert groene stroomvoorziening met nieuwe cryptomunt en artificiële intelligentie. Innovatief systeem biedt voordelen voor producenten, consumenten en de overheid.

Door de opkomst van zonnepanelen produceren niet enkel nutsbedrijven, maar ook particulieren vandaag zelf energie. Bij mooi weer leidt dat echter vaak tot overschotten. Bovendien moedigen huidige steunmaatregelen consumenten niet voldoende aan om meer groene stroom te gebruiken. Daarnaast is de prijs van energie afhankelijk van de energieproducenten. Om hier komaf mee te maken, ontwikkelde het AI Lab van de VUB een ingenieus energievoorzieningssysteem. Het is gebaseerd op de nieuwe cryptomunt “NRGcoin” met een vaste valuta waarin particulieren en consumenten zelf groene energie produceren, verkopen en aankopen.

Virtuele munt op het smart grid

NRGcoin vertrekt van zogenaamde ‘smart grids’. Dat zijn slimme elektriciteitsnetwerken uitgerust met sensoren bij de producenten en bij de consumenten. De wisselen constant onderling informatie uit over de energiebehoeftes van de huishoudens. Zo kunnen ze vraag en aanbod optimaler op elkaar afstemmen. Smart grids laten ook toe om alternatieve energiebronnen zoals zonnepanelen en windturbines op te nemen in het energiecircuit. Wanneer particulieren groene stroom leveren aan het net die andere gebruikers daadwerkelijk lokaal verbruiken, krijgen ze 1 NRGcoin per kilowatt/uur. Dat bedrag vermindert door de taksbijdrage voor het gebruik van het netwerk, ongeacht de energieprijs van dat moment. Met deze cryptomunt kunnen zij en de andere consumenten die verbonden zijn aan dat energienetwerk de groene energie dan kopen aan 1 NRGcoin per kilowatt/uur. De NRGcoins kan je bovendien ook ruilen op een beurs voor gewone euro’s.

Zelflerend algoritme

Het verhandelen van deze coins gebeurt door een intelligent algoritme, dat in staat is om rekening te houden met voorkeuren van de bewoners (zoals temperatuur of het maximale budget dat ze willen spenderen aan elektriciteit) en ook zelf kan leren. De transacties en nieuwe uitgiftes van NRGcoins worden gereguleerd door een smart contract.

“Deze aanpak biedt enkele belangrijke voordelen voor de burgers: hun energievoorziening is namelijk gegarandeerd aan een vaste prijs, die ook nog eens lager ligt dan wat ze vandaag aan de energieproducenten betalen. Ook huishoudens die zelf groene stroom produceren varen er wel bij, want er is een vaste stroom aan inkomsten. Hoewel we de energieproducenten op het eerste zicht buitenspel zetten, zijn er ook voordelen voor hen want ze hoeven de prosumers niet meer te betalen voor hun energie en bovendien worden de kosten voor de netwerkbeheerders gereduceerd. Doordat NRGcoins groene stroom aantrekkelijk maken, kan de overheid ook besparen op subsidies. Door cutting-edge technologie en AI te combineren komen we tot een oplossing die onze maatschappij ten goede komt. Dat is ook waar we met de VUB en het AI Experience Center volop willen inzetten, zodat AI het algemeen nut of ‘the common good’ dient.