Digitalisering? Finance werkt nog heel manueel

12 maart 2020
Digitalisering? Finance werkt nog heel manueel

Belgische CFO’s willen wel meer digitalisering door technologie en data-analyse, maar stoten op een gebrek aan digitale vaardigheden van hun teams (51%). Dat blijkt uit de resultaten van de Finance Executive Survey 2020 van PwC België.

Het onderzoek naar de graad van digitalisering in de financiële afdelingen bij Belgische bedrijven onthult een belangrijk onderbenut potentieel voor automatisering en data-analyse. 85 CFO's en financiële topmanagers uit verschillende sectoren in heel België namen deel aan de enquête.

  • 61% van de Belgische financiële managers heeft meer tijd nodig hebben om hun transformatie te realiseren in vergelijking met drie jaar geleden.
  • 51% maakt zich zorgen over hun digitale capaciteit en hoe ze moeten omgaan met de weerstand tegen verandering.
  • 65% erkent dat ze te weinig gebruik maken van data-analyse om inzichten te genereren die strategische bedrijfsbeslissingen kunnen sturen.

Het potentieel blijft onderbenut

71% van de Belgische CFO's stelt dat technologische evoluties de werking van hun financiële afdeling efficiënter zouden kunnen maken. Toch geeft 61% van de respondenten toe dat hun financiële organisatie meer tijd nodig heeft om zich te transformeren. Het PwC's Finance Effectiveness Benchmark rapport 2019 toont aan dat de belangrijkste financiële processen dankzij automatisering 30 tot 40% sneller kunnen verlopen. Dat staat in schril contrast met de resultaten van het Finance Executive-onderzoek van 2020. Daaruit blijkt dat ze nu nog grotendeels handmatig werken of slechts gedeeltelijk geautomatiseerd. In Planning, Budgeting & Reporting bijvoorbeeld is slechts 4% van het proces geautomatiseerd. Die technologie zou ongeveer 27% van de tijd kunnen reduceren door automatisering.

Gefragmenteerde aanpak

François Jaucot, Partner bij PwC België: “De trend naar digitalisering zal niet vertragen. De meeste CFO’s nemen te vaak losse stappen om in te spelen op de digitaliseringstrend. Ze passen nog niet voldoende hun algemene manier van werken aan. Deze gefragmenteerde aanpak staat in de weg van een vlotte digitale transformatie. En dat versterkt het gevoel dat ze zich in een constante staat van digitale verandering bevinden, dat de beloften niet waarmaakt. Als gevolg daarvan zien CFO’s zich geconfronteerd met frustratie en weerstand tegen verandering binnen hun organisatie”.

65% van de respondenten erkent dat ze te weinig gebruik maken van data-analyse om inzichten te verwerven. Bovendien geeft 51% van de Belgische CFO's aan dat hun belangrijkste zorg de digitale capaciteit van hun mensen is. Dit komt ook overeen met de 23ste CEO Survey van PwC. Toen gaven 41,5% van de Belgische CEO's aan dat hun bedrijf nog in de startblokken staat om de kennis van technologie en de mogelijke implicaties daarvan te verbeteren.

Digitale businesspartner in wording

Financiële managers hebben duidelijk de intentie om hun rol te laten evolueren naar een digitale businesspartner. Die succesfactor is direct gekoppeld aan hun gebruik van data-analyse zodat ze financiële informatie omzetten in waardevolle zakelijke inzichten. Het onderzoek toont aan dat Belgische financiële organisaties zich nog in de zeer vroege fase van data-analyse bevinden. Hun uitdagingen hebben duidelijk te maken met het gebrek aan de juiste vaardigheden binnen hun financiële team”, zegt François Jaucot.