Een bedrijf op vijf plant herstructurering door coronacrisis

12 mei 2020
Tekst
Jo Cobbaut
Een bedrijf op vijf plant herstructurering door coronacrisis

Door de coronacrisis zal een bedrijf op de vijf moeten herstructureren. De meeste bedrijven zullen die operatie spreiden over verschillende maanden. Gemiddeld zal ongeveer 11% van het personeel betrokken zijn.

Enkele bedrijven spreken over meer dan 30%, al gaat het dan meestal over kleinere organisaties (<50 werknemers), zo leidt Hudson af uit een eigen bevraging van eind april. De impact van de afslanking zal hetzelfde zijn voor zowel de bedienden als de kaderleden.

Tijdens het proces zal 53% van de bevraagde organisaties de vakbonden betrekken. Daarnaast geeft 80% aan dat ze een outplacementtraject zullen aanbieden, ook voor functies die hier niet verplicht voor in aanmerking komen

Rekrutering

Ook op het vlak van rekrutering laat de coronacrisis haar sporen na.

 • 21% van de bedrijven heeft al hun vacatures geannuleerd of tijdelijk stopgezet;
 • 17% heeft sterk geknipt in het rekruteringsbudget (met meer dan 20%);
 • 17% geeft nieuwe contracten, maar zal deze pas ondertekenen na de crisis.

Ook bedrijven waar het rekruteringsbudget niet verminderd is, stellen zich toch meer afwachtend op door enkel te focussen op noodzakelijke vervangingen of door procedures on hold te plaatsen.

Bedrijven verwachten ook een grote impact op de ‘war for talent’. Zo denken zij dat de vraag naar IT- en engineeringjobs zal stijgen. De vraag naar ondersteunende functies zal dan weer het meest dalen.

Spontane sollicitaties

57% voelt geen impact op spontane sollicitaties, terwijl 14% van de bedrijven net aangeeft meer spontane sollicitaties te ontvangen. Dit vooral in de IT-sector. In sectoren zoals Industrie, Finance en Farmaceutica is er geen impact op de spontane sollicitaties

Freelancers

De meeste bedrijven hebben bij de start van de coronacrisis snel ingegrepen in de samenwerking met freelancers.

 • 45% verminderde hun tewerkstelling met een aantal dagen per week;
 • 11% zette de opdrachten volledig on hold;
 • 4% besloot alle opdrachten te beëindigen nog voor de officiële einddatum;
 • 31% veranderde de freelancecontracten niet.

Van alle bevraagde organisaties deed slechts 23% geen beroep op freelancers of interim management voor de coronacrisis. Na de crisis zal 47% van de bedrijven opnieuw opstarten, maar zonder freelancers.

22% zal opnieuw gebruikmaken van deze flexibele werkkrachten, maar dan in mindere mate.

In de departementen IT en Productie wordt daarentegen wel verwacht dat er extra flexibele werkkrachten nodig zullen zijn.

Tijdelijke werkloosheid

Het aantal organisaties dat gebruikmaakt van tijdelijke werkloosheid, blijft stabiel op 60%. Waar in de vorige bevraging de helft van de organisaties aangaf dat ze nog van plan waren om tijdelijke werkloosheid aan te vragen voor werknemers die nog voltijds tewerkgesteld zijn, is dit nu nog 42%.

Opvallend is dat bevraagde bedrijven verschillende manieren zoeken om met de dalende tewerkstelling om te gaan.

 • 13% van de bedrijven verschuift werknemers intern naar een ander jobdomein;
 • 3% leent werknemers uit aan bedrijven in kritische sectoren;
 • 15% gaat aan de slag met nieuwe of slapende projecten of opleidingen;
 • 33% kiest in deze moeilijke tijden om enkel op de kernactiviteiten in te zetten.

De terugkeer

Naast de dagelijkse taken is 80% van de organisaties al bezig met het opstellen van maatregelen voor wanneer de werknemers weer op kantoor mogen werken. Hier ligt de focus op social distancing en de bescherming van de werknemers zoals mondmaskers, desinfecterende handgels…

Vooral industriële bedrijven denken binnen de zes maanden weer actief te zijn op het niveau van voor het coronavirus. Logistieke bedrijven vermoeden dat dit voor hen langer zal duren.