Eén dag extra thuiswerken levert Nederlandse samenleving bijna 4 miljard op

14 juli 2020
Eén dag extra thuiswerken levert Nederlandse samenleving bijna 4 miljard op

Als iedereen die kan thuiswerken na COVID-19 één extra dag thuiswerkt dan voor COVID-19, dan levert dat de Nederlandse samenleving zo’n vier miljard euro op. Daar profiteren zowel werkgevers als werknemers én de samenleving van.

Een en ander blijkt uit het PwC-onderzoek ‘The costs and benefits of working from home’. Aanleiding voor het onderzoek is de verwachting dat het sterk verhoogde thuiswerken minstens gedeeltelijk voortgezet zal worden, zelfs al is het niet meer strikt nodig om op veilige afstand van elkaar te werken.

Helft werkend Nederland kan thuiswerken

Uitgangspunt van het onderzoek is dat de helft van werkend Nederland in staat is om thuis te werken. Een ander uitgangspunt is de veronderstelling dat al deze mensen één dag extra thuis blijven in de situatie na COVID. Uit de berekening die dan volgt komt het bedrag van netto 3,9 miljard euro aan kostenbesparingen voor werkgevers, werknemers en publieke goederen. De uitstoot van CO2 daalt met 606 kiloton.

Baten van thuiswerken aanzienlijk

De baten van extra thuiswerken zijn aanzienlijk, weet PwC Nederland. Werkgevers besparen vooral op de huur van kantoorruimte. Voor werknemers tellen vooral de bezuinigingen op het woon-werkverkeer. Het woon-werkverkeer is ook de voornaamste oorzaak van de verminderde CO2-uitstoot en van de publieke opbrengsten: minder verkeer zorgt voor minder files, minder ongelukken en minder investeringen in de infrastructuur.

Zoeken naar balans

De uitdaging is te zoeken naar een balans, aldus Debby Jannink. “Hoewel het in een aantal gevallen ook heel lastig is geweest, hebben we tijdens de crisis gezien dat thuiswerken over het algemeen heel goed gaat. Dankzij onze breedbandverbindingen ging werk naadloos door.”

… maar kanttekeningen

Het werken op afstand heeft wel implicaties voor de bedrijfscultuur. Samenwerking verloopt minder gemakkelijk en dat kan invloed hebben op de creativiteit in en het innovatieve vermogen van een organisatie.

De invloed van thuiswerken op verzuim en verloop op verzuim is niet duidelijk. Een zwakkere bedrijfscultuur kan ertoe leiden dat het verzuim stijgt. Aan de andere kant kan het aantal ziekmeldingen en het verloop juist afnemen omdat veel werknemers flexibiliteit hoog waarderen.

Ook het effect op de productiviteit is niet ondubbelzinnig. Sommige onderzoeken wijzen op een verhoging van productiviteit als mensen thuiswerken, terwijl andere erop wijzen dat de productiviteit juist daalt bij werk waarbij veel samenwerking nodig is.

De (mogelijk) minder positieve aspecten van thuiswerken zijn niet kwantificeerbaar, worden daardoor eerder over het hoofd gezien, maar moeten wel meegenomen worden in de afweging bij het vaststellen van een balans tussen thuis- en kantoorwerk.

De kostenbesparing bij werkgevers en werknemers is niet gelijk verdeeld. De mogelijkheid van thuiswerken is niet gelijk voor elke sector. Vooral grote bedrijven met een goede digitale infrastructuur en de mogelijkheid om hun werknemers flexibel te laten werken, profiteren.

Dat geldt dan ook voor hun werknemers. Van een schoner en beter milieu profiteren alle Nederlanders.

Bron: PwC Nederland, Kosten en baten van werken van thuis