Globaal Risico Rapport ziet daling psychisch welzijn

15 mei 2019
Globaal Risico Rapport ziet daling psychisch welzijn

Het Globaal Risico Rapport van het World Economic Forum (in partnership met Marsh) stelt vast dat geopolitieke spanningen en protectionistische sentimenten leiden tot meer onzekerheid en risico voor multinationals met directe buitenlandse investeringen. “Die mogen niet echter geïsoleerd worden van de andere risico’s die primordiaal zijn vandaag”, aldus Jan Van Calster, Commercieel Directeur Marsh Belux.

Hij voegt hieraan toe: “Er komen meer en meer ‘malcontentas’. Op individueel niveau is er een afnemend psychisch en emotioneel welzijn. En dit heeft gevolgen voor de sociale cohesie en politieke samenwerking. Er is nood aan vernieuwing van de architectuur van internationale samenwerking.

Dit Global Risks Report 2019 concentreert zich expliciet op de menselijke kant van globale risico's. Het kijkt in het bijzonder naar de rol van complexe wereldwijde transformaties die gaande zijn. Die kunnen zowel maatschappelijk, technologisch als met het werk gerelateerd zijn. Een veel voorkomend thema is dat psychologische stress verband houdt met een gevoel van gebrek aan controle bij onzekerheid. Precies daarom is het zo belangrijk om risico’s in kaart te brengen.”

Political Risk Map 2019 wordt opgemaakt op basis van gegevens van Fitch Solutions en geeft een globaal beeld van de risico’s waar internationaal actieve bedrijven vandaag mee geconfronteerd worden.