“Ik krijg steun van de ceo om vier vijfde te werken”

1 februari 2020
Tekst
Christine Huyge
“Ik krijg steun van de ceo om vier vijfde te werken”

Met haar overstap naar Boss Paints, in april 2019, kwam Nathalie Constant niet alleen in een nieuwe sector terecht, ze stapte ook zonder relevante domeinervaring in de job van directeur finance en IT. “Ondanks dat, of misschien net daardoor, lukt het prima om mijn financemanager uit te dagen en voor hem een klankbord te zijn.” Haar ambitie is om vier vijfde te werken, omdat ze één dag per week als vrijwilliger aan de slag wil.

Je maakte de overstap van Attentia naar Boss Paints. Vanwaar die keuze?

Ik ben niet bang om te veranderen van job, sector of rol. Het gebeurde al een aantal keer in mijn carrière. Ik werkte in verkoop, productmanagement, kwaliteitsmanagement, operations, hr, ... In mijn vorige functie was ik directeur wellbeing bij Attentia. Voordien werkte ik zeven jaar bij Thomas Cook. Boss Paints stond allang op mijn radar. De waarden van het bedrijf vind ik heel inspirerend. Ik volgde het bedrijf dus op de voet. Toen er een vacature verscheen voor finance- en IT-directeur, was mijn eerste reactie: daar ken ik niets van. Toch waagde ik mijn kans. De functiebeschrijving die ceo Toon Bossuyt in het rekruteringsfilmpje gaf, leek me op het lijf geschreven. Dat gaf me moed.

Een gedurfde switch: je bent geen specialist in financiën, noch in IT en toch ben je voor beide rollen als directeur aangeworven.

Ik ben daar wel even bezorgd over geweest. In een andere context of bedrijf had ik de stap waarschijnlijk niet gezet. Het antwoord ligt in de manier waarop Boss Paints georganiseerd is. Er zit veel verantwoordelijkheid diep in de teams. De rol van de directie situeert zich vooral op het vlak van strategie en leiderschap en vergt daardoor minder diepgaande kennis van het functiedomein. Mijn taak als leidinggevende is niet het team inhoudelijk aansturen, wel richting geven en de werking faciliteren. Verder was de organisatie op zoek naar een kandidaat met sterke analytische competenties, wat goed bij mijn profiel past.

Wat was de reactie van de teamleden op je komst?

Mijn team telt acht personen en bestaat uit een financemanager en zeven boekhouders. Het is een heel sterk, zelfstandig team dat goed georganiseerd is. De samenwerking, intern én met de operationele afdelingen, verloopt prima. Alle boekhouders hebben end-to-endverantwoordelijkheden. Het is een luxe om in zo’n team terecht te komen. Er lagen wel een paar projecten op tafel, maar echte problemen waren er niet.

In het sollicitatiegesprek en aanwervingstraject maakte ik al kennis met mijn direct reports en financemanager. De persoonlijke klik was er onmiddellijk. Voor de financemanager was het belangrijk dat hij zijn vrijheid behield. Wel zocht hij iemand als sparringpartner en klankbord. We hebben elkaar daarin gevonden. Eenmaal aan boord voerde ik met de teamleden een gesprek om elkaar van mens tot mens te leren kennen. De reacties op die aanpak waren erg positief.

Wat is jouw toegevoegde waarde in het team en het bedrijf?

Vanuit de rollen die ik in het verleden vervulde, ontwikkelde ik een analytische, kritische geest. Ik heb niet de blik van finance, noch die van IT. Ik heb altijd in de operaties gewerkt en begrijp goed de noden van de business. In die zin help ik om de brug te maken tussen finance/IT en het bedrijf. Ik heb geen achtergrond in finance op directieniveau, maar ondanks dat, of misschien net daardoor, lukt het om mijn financemanager uit te dagen en te inspireren. Soms stel ik waarschijnlijk vreemde vragen. Omdat de materie voor hem zo evident is, zetten die vragen aan tot nadenken en brengen ze soms nieuwe inzichten. Ik kijk ook met een frisse blik naar onze rapporten: zijn ze niet te technisch, hebben we genoeg uitleg gegeven, kan het transparanter?

Welke noden leven bij Boss inzake finance?

Onze rapporten zijn al goed en het is geen strijd om ze boven te spitten. Het luik interpretatie – wat doe je met cijfers, hoe ga je ermee aan de slag – wil ik de komende maanden verder ontwikkelen, samen met de collega’s uit de business. Het is belangrijk onze ondersteunende rol als partner waar te maken en samen na te denken over wat nodig is als reactie op de cijfers. Ik werk aan dit project in mijn rol als sponsor van het bedrijfsproject procesmanagement. Sinds een aantal jaar werkt Boss met proceseigenaren om de silo’s in de organisatie te doorbreken.

Wat liep de eerste maanden vlot, wat was moeilijker?

Ik ben erg hartelijk onthaald en voelde me hier snel thuis. Ik kon meteen mee overleggen, ook al kende ik niets van de verfmarkt. Het leiderschapsmodel van Boss Paints sluit aan bij wie ik ben. Er is aandacht voor persoonlijke groei en ontwikkeling.

Die connectie liep heel vlot. Moeilijker waren twee dossiers die snel op mijn bord kwamen. Het eerste ging over een grote investering voor de aankoop van een nieuw pand en de financiering ervan. Dat was helemaal nieuw voor mij. Het tweede dossier betreft het hertekenen van het bedrijfsmodel en de organisatiestructuur in functie van onder meer de groeiplannen. Een winst- en verliesrekening beheren: dat ken ik vanuit mijn verleden als operationeel manager, maar dit is andere koek. Het is superinteressant en spannend om dit mee te maken. Nu zijn we bezig met het opstellen van het budget. Vanuit operationeel oogpunt is dat voor mij geen onbekend proces; het is wel de eerste keer dat ik het meemaak vanuit finance.

Hoe los je het tekort aan technische kennis in moeilijke dossiers op?

Ik volgde een vierdaagse cursus bij Kulak om mijn financiële basiskennis op te frissen. De beste leerschool is echter de praktijk. Mijn financemanager is geduldig en vindt het niet erg dat ik veel vragen stel. Ik zoek ook hulp van buitenaf, door bijvoorbeeld een externe organisatie in te schakelen. In de gespreken met banken leer ik ook bij, tegelijk begrijp ik lang niet alles. Dan twijfel ik wel eens: zet ik nu een pokerface op? Maar ik ben nogal open en meestal vraag ik gewoon om het nog een keer uit te leggen. Daarnaast heb ik mij voorgenomen een netwerk op te bouwen met financecollega’s. Dat zal mij zeker helpen om te groeien in mijn job.

Wat was het meest aangrijpende moment in je carrière?

Een negental jaar geleden heb ik een burn-out gehad. Ik werkte bij Thomas Cook, waar ik een reorganisatie begeleidde. Die bestond erin een aantal touroperators samen te voegen, de productieafdeling te internationaliseren en te positioneren in Zwitserland. Het was een groot en zwaar traject, waar ik aanvankelijk achterstond. Toen de drijfveer steeds meer richting fiscale optimalisatie bleek te verschuiven, kreeg ik het moeilijk, omdat er normen overboord gingen die ik belangrijk vond. Toen heb ik de eerste keer gevoeld wat waarden echt betekenen en wat ze doen met een mens. Ik ben er uiteindelijk onderdoor gegaan. Ik heb veel uit dat traject geleerd, zowel over de aanpak als op persoonlijk vlak. Dat laatste heeft zeker meegespeeld in mijn keuze voor Boss Paints als werkgever.

Ik zie het zo: bij Thomas Cook ben ik gegroeid als manager, bij Attentia ben ik gegroeid als leider, bij Boss Paints ben ik aan het groeien als mens. Het is een logische ontwikkeling, de puzzelstukken vallen in elkaar. Ik ben ermee in het reine en klaar voor meer.

Je besloot ook vier vijfde te werken?

Dat was inderdaad mijn voorwaarde om de job bij Boss Paints aan te nemen. Ik wil één dag per week als vrijwilliger aan de slag, om meer bij te dragen tot de maatschappij. Ik moet toegeven dat ik het mezelf met deze keuze niet gemakkelijk heb gemaakt. Het evenwicht is er nog niet. Bijna elke week ben ik toch een paar uur aan het werk op mijn vrije dag. Het mooie is dat mijn ceo mij ondersteunt en mijn keuze mee bewaakt. Onder de collega’s heeft niemand afwijzend gereageerd, sterker: twee van hen willen ooit dezelfde weg op. Ik hoop binnen het jaar te kunnen zeggen dat het gelukt is, maar eerlijk gezegd weet ik niet of het realistisch is. Mijn vrije dag is trouwens geen vaste dag en is soms opgesplitst in twee halve dagen. Die flexibiliteit is een faire deal.

Als ik vrijwilligerswerk ga opnemen, zal het niet zijn om een bestuurszitje in een of andere vzw op te nemen. Ik wil concreet een nood lenigen bij volwassenen of kinderen die het minder goed hebben.

Welke projecten zijn nu belangrijk voor de financiële afdeling?

Tot midden volgend jaar werken we aan het implementeren van een nieuw ERP-pakket, Dynamics 365, een zware dobber voor mijn team. De omschakeling zorgt ervoor dat we meer data en cijfers zullen verzamelen over de organisatie, wat de rapportering ten goede zal komen. Verder staat de nieuwe vennootschapsstructuur op het agenda van 2020, terwijl we ook met het verbeteren van de businessrapportering aan de slag gaan. Tot slot wil ik in 2021 graag experimenteren met artificiële intelligentie. Een deel van het werk van de boekhouders kan automatisch verlopen, zodat er meer tijd vrij komt om hun rol als businesspartner waar te maken. Ik heb nog geen echt plan, maar zag wel al inspirerende voorbeelden.

Kan je iets meer vertellen over de waarden van Boss Paints?

De bedrijfswaarden zijn authentiek. Ze zijn gericht op mens, milieu, klant, kwaliteit en rendabiliteit. Het sterke is dat ze effectief de beslissingen en manier van werken in het bedrijf bepalen. Zeker het mensgericht ondernemen spreekt mij aan. Veel bedrijven worstelen daarmee. Vanuit mijn vorige job bij Attentia kon ik ervaren dat in veel bedrijven het personeel onder druk staat, onder meer als gevolg van de druk die aandeelhouders uitoefenen.

Is finance bij Boss Paints duurzaam?

Ik zou denken van wel ... Boss Paints is een financieel gezond bedrijf. Vanuit finance hoeven we niet gecrispeerd te werk te gaan en kunnen we de organisatie voldoende financiële ruimte bieden om te doen wat nodig is. Op dat vlak draagt finance bij in het langetermijndenken en duurzaam ondernemen.

Dit bedrijf wil een faire maatschappelijke bijdrage leveren. We vinden het normaal dat we belastingen betalen, het is onze maatschappelijke plicht.

(CH)