JOBBONUS IN HET NIEUWE REGEERAKKOORD

2 oktober 2019
JOBBONUS IN HET NIEUWE REGEERAKKOORD

Werken moet lonen, zo luidt het in de tekst van het nieuwe Vlaamse regeerakkoord. Om het verschil tussen werken en inactiviteit te vergroten, komt er een Vlaamse jobbonus.

De nieuwe Vlaamse Regering wil "alles op alles zetten" om de werkzaamheidsgraad op te trekken naar 80 procent. Ze wil de volgende jaren 120.000 Vlamingen extra aan een job helpen. Dat vergt een rist activerende maatregelen. Een ervan is de jobbonus. Die komt er vanaf 2021 en bedraagt minimaal 600 euro per jaar voor mensen die voltijds werken en hierbij maximaal 1.700 euro bruto per maand verdienen.

Het bedrag van de Vlaamse jobbonus wordt vervolgens uitgefaseerd richting een bruto maandloon bij voltijdse prestatie van 2.500 euro. Bij het bepalen van de hoogte van de Vlaamse jobbonus houdt de regering ook rekening met het werkelijk aantal gepresteerde uren.

Werkzaamheidsgraad

Naast de nieuwe jobbonus moet het toekennen van sociale rechten in functie van het inkomen in plaats van statuut, de werkloosheidsval kleiner maken.

Daarnaast komen er extra inspanningen om de Vlamingen om- en bij te scholen (onder meer via het principe van “levenslang leren”).

Digitale vaardigheden worden de volgende jaren cruciaal. Met een nieuw STEM-actieplan wil de regering het tekort aan technische en wetenschappelijke profielen aanpakken.

VDAB als regisseur

Werkzoekenden worden intensief begeleid naar een job. De VDAB krijgt een duidelijkere regisseursrol. Na drie maanden sluit de werkzoekende een verplichte overeenkomst over een persoonlijk traject naar werk.

Ook nieuwkomers schrijven zich verplicht in.

Wie ver van de arbeidsmarkt staat, krijgt kansen in de sociale economie en in het wijkwerken.

Wie binnen de twee jaar niet aan de slag geraakt, kan verplicht worden om gemeenschapsdienst te verrichten.

Daardoor wil de nieuwe regeringsploeg van N-VA, Open Vld en CD&V mensen uit hun maatschappelijk isolement halen. Dat past steeds in een traject naar werk, waarbij de vaardigheden van de werkzoekende worden versterkt.

Bron: - het regeerakkoord samengevat