Nauwe band tussen alumni en studenten

1 januari 2020
Tekst
Peter Ooms
Nauwe band tussen alumni en studenten

De alumni van de Limburgse studentenvereniging Hermes ondersteunen het presidium voor al zijn activiteiten. Het gaat bijvoorbeeld om de Limburgse Jobbeurs die Hermes samen met de Hermes Alumni en de Universiteit Hasselt jaarlijks organiseert.

“We werken nu volop aan de Limburgse Jobbeurs. Dat is een initiatief ontstaan vanuit de studentenvereniging Hermes, de vereniging voor studenten TEW en handelsingenieur aan de Universiteit Hasselt. Door het aanhoudende succes was er steeds meer nood aan professionalisering om de kwaliteit en continuïteit van de jobbeurs te garanderen. Op dat ogenblik hebben oud-presidiumleden van Hermes het initiatief genomen om Hermes Alumni op te richten. “Het presidium wisselt jaarlijks, maar de alumni blijven gewoonlijk voor langere tijd betrokken”, zegt Michel Ruland van Hermes Alumni. Hij heeft de alumnivereniging mee opgericht en blijft er actief als vrijwilliger. In het dagelijks leven werkt hij bij Cynex, een bedrijf dat ondernemers en ondernemingen met groeiambities financieel begeleidt.

Internationale uitstraling

De Limburgse Jobbeurs ontvangt elk jaar zo’n achthonderd bezoekers, vooral studenten van de Universiteit Hasselt, de omliggende hogescholen en andere werkzoekenden. Bezoekers kunnen rekenen op de aanwezigheid van een 85-tal bedrijven, waaronder ook enkele uit Nederland en Duitsland. “Dat is een mooie internationale uitstraling. Bovendien is er jaarlijks een wachtrij voor bedrijven om deel te nemen aan dit exclusieve event waar direct en persoonlijk contact centraal staat”, zegt Michel Ruland. Ook in een breder kader werken de studenten- en de alumnivereniging nauw samen. In feite is Hermes Alumni de overkoepelende structuur waaronder de studenten van Hermes hun activiteiten uitbouwen. “Het presidium kan in alle vrijheid zijn activiteiten uitwerken, maar als alumni ondersteunen we hen met advies vanuit onze professionele ervaring.”

Netwerkplatform

“Hermes Alumni is een vrij jonge organisatie die ontstaan is uit de behoefte om meer onderling contact te houden, zowel op formeel als informeel vlak. We hebben ondertussen een netwerk van zo’n zeshonderd oud-presidiumleden. Begin volgend jaar lanceren we ons onlinenetwerkplatform voor alle afgestudeerden. Niet alleen op recreatief en educatief vlak draagt Hermes Alumni bij, maar ook bij het invullen van vacatures bijvoorbeeld. Mijn eerste werkervaring vloeide voort uit contacten met alumni. Ondertussen ben ik zelf op zoek naar jong talent en maak ik graag gebruik van het netwerk om gemotiveerde mensen aan te trekken.”

Workshops

“De war for talent is groter dan ooit. Duurzame initiatieven zijn belangrijk om zo voor de jongeren de sprong naar de arbeidsmarkt te vergemakkelijken. Zo organiseerden we in aanloop naar de Limburgse Jobbeurs een workshop voor studenten over het opstellen van het curriculum vitae. Op de dag van de jobbeurs zelf vinden ook workshops plaats. Later dit jaar zijn er enkele bedrijfsbezoeken gepland bij een paar grote internationale bedrijven. Voor dergelijke initiatieven kunnen de studenten altijd rekenen op contacten vanuit de alumni.”