Privacyverklaring

Onderzoek & ontwikkeling (O&O) steun te weinig gebruikt

14 juni 2019
Tekst
Peter Ooms

Hoewel alom geprezen, met name vanwege zijn generositeit, wordt de gedeeltelijke vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing op inkomsten uit arbeid voor onderzoekers door 83% van de ondervraagde ondernemingen als relatief tot zeer moeilijk toepasbaar beschouwd.

Deze complexiteit wordt ook genoemd door bijna een derde van de bedrijven die de maatregel niet toepassen, samen met andere factoren zoals gebrek aan kennis van het systeem en gebrek aan tijd. Dat blijkt uit de tweede R&D Barometer van Ayming die focust op de perceptie van O&O-kwesties bij Belgische bedrijven. Daarnaast peilt ze naar de toekomstverwachtingen. 81 procent van de ondervraagde bedrijven maakt duidelijk dat ze de O&O-financiering willen optimaliseren. Ayming besluit dat er nog steeds een aanzienlijke onderbenutting van de steunmaatregelen bestaat.

Bovendien is 44% van de bedrijven die een belastingcontrole hebben ondergaan, gecorrigeerd voor een onjuiste toepassing van het systeem, hetzij in termen van de geldigheid van de diploma's van de onderzoekers, hetzij in termen van pro rata en/of de aard van de O&O-projecten. Dat is 10% meer dan in 2018!

Bovendien zou de maatregel voor 71% van de ondervraagde bedrijven slechts een "beperkte" of "gemiddelde" impact hebben op de aanwerving van O&O-personeel.

69% van de bedrijven is van mening dat regionale subsidiemechanismen ingewikkeld zijn

Slechts 9% van de ondervraagde bedrijven vindt de vraag naar subsidies voor O&O-projecten "gemakkelijk" of "zeer gemakkelijk". 69% van hen vindt deze procedure "moeilijk" of "zeer moeilijk".

Laurie Pilo van Ayming: "Bedrijven zijn zich ten volle bewust van de steunmogelijkheden die de overheid biedt aan R&D-activiteiten, maar blokkeren door de complexiteit ervan. Een algemene lezing van de voorgestelde stimulansen op Europees, federaal en regionaal niveau lijkt ook moeilijk. Het gebrek aan tijd werkt ook in het nadeel van de betrokken bedrijven. »

Ayming is een internationale consulting groep gericht op vier expertisegebieden: human resources, operations, financiën en innovatie. Ayming is aanwezig in 15 landen.

Meer in het topic: