Privacyverklaring

“Rapportering scoort erg zwak”

1 oktober 2020
Tekst
Peter Ooms

Enquête over besluitvorming gebaseerd op feiten

In een nieuw handboek over fact-based decision making staan ook de resultaten van een enquête. Daaruit blijkt dat rapportering nog steeds zwak scoort in veel Vlaamse organisaties.

“Van oudsher staat dit werkveld bekend als performancemanagement. Die term kreeg de laatste tijd veel meer een hr-connotatie, verwijzend naar beoordelingsgesprekken en prestatiebeoordelingen. Dat is een veel te nauw perspectief. Bij fact-based decision making gaat het om zachte én harde criteria. Net door meer technologie te gebruiken om gegevens te verzamelen en te verwerken, zet je grote stappen vooruit in een betere besluitvorming. Tegelijk beseffen we nu steeds beter dat het nodig is de medewerkers beter te begeleiden”, zegt professor Dries Van Nieuwenhuyse, die actief is aan Ehsal en Hogent.

Sterktes en verbeterpunten

Het handboek reikt handvatten aan voor bedrijven die zich op dat vlak willen verbeteren. Een enquête geeft de stand van zaken weer. In het boek zijn de resultaten verwerkt van een bevraging bij meer dan vijfhonderd bedrijven, vooral in Vlaanderen en Brussel. De deelnemers kregen stellingen voorgeschoteld waarbij ze voor 28 thema’s telkens een inschatting maken van de maturiteit van hun organisatie op dat vlak. Aan de hand daarvan kregen de deelnemers een rapport waarin ze zich kunnen vergelijken met andere bedrijven. De onderzoekers maakten een statistische clustering van drie peergroepen om gelijkaardige bedrijven bij elkaar te brengen. “Een bedrijf dat goed scoort, vertoont een evenwichtige score over alle thema’s. De deelnemers krijgen meteen een zicht op hun eigen sterktes én verbeterpunten”, zegt Dries Van Nieuwenhuyse.

Veel werk voor operationele afdelingen

Uit de analyse blijkt dat een aantal thema’s veel beter scoort dan gemiddeld. Het gebruik van databronnen, de toepassingen voor de ceo en finance, de aandacht voor standaardisering en de acceptatiegraad scoren heel goed. Aan de andere zijde van het spectrum is er nog veel werk voor de operationele afdelingen, marketing én hr. Aan organisatiezijde mankeert het vooral aan analytics, organisatie en het gebruik van big data, maar ook aan de beschikbaarheid van gegevens. “Dat is ook logisch, het gaat om de meest geavanceerde toepassing in dit domein. Een opvallende vaststelling is dat rapportering bij de meeste deelnemers erg zwak scoorde, terwijl het toch een van de eerste stappen is die bedrijven zetten”, zegt Dries Van Nieuwenhuyse.

Fact-based decision making: handvatten voor een op feiten gebaseerde besluitvorming. Dries Van Nieuwenhuyse. Lannoo Campus 2020.

kader

Impact op lesaanbod Hogent

Het onderzoek gebeurde in opdracht van Hogent, dat niet alleen inzicht wilde krijgen in de thematiek bij de bedrijven, maar tegelijk aanwijzingen zocht om het curriculum met aangeboden opleidingen aan te passen. Uit het rapport blijkt dat de onderzoekers voorstellen om niet alleen algemene cursussen over fact-based decision making aan te bieden, maar ook grondige opleidingen over business intelligence en fact based human capital management. “We stellen vast dat een aantal thema’s uit het onderzoek te maken heeft met de opleiding en de motivatie van de medewerkers zelf. Hier is een taak weggelegd voor het hr-departement om het personeel beter voor te bereiden op het beslissen op basis van feiten”, besluit Dries Van Nieuwenhuyse.

Meer in het topic: