RECORD AANTAL OVERNAMES MET WAARBORGREGELING PMV

24 oktober 2019
RECORD AANTAL OVERNAMES MET WAARBORGREGELING PMV

Met de waarborgregeling van de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV werden vorig jaar 646 overnames mogelijk gemaakt. Ook de Winwinleningen pieken.

De waarborgregeling van de Vlaamse overheid maakt het voor ondernemers makkelijker om krediet te verkrijgen bij de bank. Ondernemingen die geen financieringsovereenkomst kunnen afsluiten door een gebrek aan voldoende waarborgen, kunnen via PMV/z tot 75 procent van het financieringsbedrag laten afdekken door de Vlaamse overheid, in ruil voor een eenmalige premie. Zo neemt het Vlaams Gewest een deel van het risico over van de bank. Dat leidt tot een hogere bancaire kredietverstrekking aan ondernemers. Die regeling leidde vorig jaar tot een record bij de financiering van overnames. Van de 2007 verstrekte waarborgen werden er 646 gebruikt om een overname te financieren (32%), goed voor bijna 116.051.096 euro aan waarborgen, meer dan 40% van het totaal verstrekte waarborgbedrag in 2018.

Goedkoop geld

Het record is geen verrassing voor Filip Lacquet, groepsmanager bedrijfsfinanciering bij PMV. “Deze zomer werd een totaal kredietbedrag van 4 miljard bereikt, goed voor bijna 6 miljard aan investeringen. Sinds 2014 zien we een duidelijke stijging: we verstrekken sindsdien meer waarborgen voor relatief grotere kredieten. Dat heeft ongetwijfeld ook te maken met de actieve overnamemarkt en de stijgende prijzen die voor overnames worden betaald. Overnemers zijn bereid vandaag wel 30% meer te betalen voor een bedrijf dan 5 jaar geleden. Door de nog altijd zeer lage interestvoeten kunnen overnemers goedkoop en gemakkelijk lenen. Dat kan op voorwaarde dat er aan de banken uiteraard voldoende waarborgen kunnen aangeboden worden.”

Winwinleningen

Ook het aantal Winwinleningen piekte vorig jaar. Van de 2.625 geregistreerde leningen — een record — werden er zo’n 272 voor een overname gebruik. Dat is het op een na hoogste cijfer van de afgelopen tien jaar. Met de Winwinlening moedigt de Vlaamse overheid, via PMV/z, particulieren aan om een achtergestelde lening te verstrekken aan zelfstandigen en kmo’s. Een particulier kan tot 50.000 euro lenen aan een Vlaamse kmo gedurende een looptijd van 8 jaar. Sinds 2011 kunnen ook niet-starters een beroep doen op de Winwinlening, wat de volumes sterk heeft doen toenemen.

De recordcijfers sterken PMV om een actieve rol te spelen in de Week van de Bedrijfsoverdracht. Dan wil ze vooral haar aanbod van standaardoplossingen voor de zelfstandige ondernemer onder het merk PMV/z promoten. “Met dat jaarlijks terugkerende initiatief wil het organiserende Agentschap Innoveren en Ondernemen ondernemers aanmoedigen om over bedrijfsoverdracht na te denken, en hen informeren over de verschillende aspecten ervan. Financiering is zeker niet het minst belangrijke onderdeel van een bedrijfsoverdracht. Een bedrijf overnemen, vergt immers doorgaans een forse investering. Voldoende financiering vinden, zeker als het om wat grotere kredieten gaat, kan een hele opgave zijn en loopt weleens moeizaam. Vaak is het de beste keuze om bankfinanciering aan te vullen of mogelijk te maken met een mix van financieringsvormen zoals een (achtergestelde) lening of een waarborg: een reden voor PMV om volgende week sterk zichtbaar te zijn bij ondernemers”, zegt Filip Lacquet.