Privacyverklaring
“Zelfs ongeschikte kandidaten vind je niet meer”
Tekst
Peter Ooms
Beeld
Wouter Van Vaerenbergh

“Zelfs ongeschikte kandidaten vind je niet meer”

2 januari 2023
De grootste bekommernis van de zaakvoerders en managers van accountantskantoren is het vinden van de juiste medewerkers. De krapte op de arbeidsmarkt leidt nu al tot een klantenstop in sommige organisaties.

De grootste bekommernis van de zaakvoerders en managers van accountantskantoren is het vinden van de juiste medewerkers. De krapte op de arbeidsmarkt leidt nu al tot een klantenstop in sommige organisaties.

Tekort aan goede medewerkers remt groei accountantskantoren

De grootste bekommernis van de zaakvoerders en managers van accountantskantoren is het vinden van de juiste medewerkers. De krapte op de arbeidsmarkt leidt nu al tot een klantenstop in sommige organisaties.

Davy Lievens: Het grootste probleem voor onze kantoren D&P Consulting en Boekhouding & Fiscaliteit Claus is het vinden van goed personeel. Ik heb de indruk dat die situatie na corona nog tien keer erger is geworden. Dat brengt onze dienstverlening onder druk. Wij hadden ons toegelegd op administratieve diensten die losstaan van de boekhouding, denk aan loonverwerking, hr-administratie en subsidiedossiers. Net tijdens de pandemie hebben we op dat vlak veel werk verzet om klanten te ontzorgen, maar we moeten ons nu noodgedwongen meer concentreren op onze kernactiviteit. We zijn ook selectiever bij het aanvaarden van nieuwe klanten.

Wim Stroobants: Optifisc werkt op een gelijkaardige manier en de klanten verwachten steeds meer services. We zitten met een overheid die wil dat we steeds meer rapporteren en ondertussen worden wettelijke regels alleen complexer. Tegelijkertijd is communiceren met de fiscus veel moeilijker geworden: bellen en zelfs mailen wordt een probleem. Dat alles maakt dat de werkdruk stijgt. Nieuwe medewerkers vinden om extra werk uit te voeren is, heel erg moeilijk. Een collega zei me onlangs met een boutade dat hij zelfs geen slechte kandidaten meer kon vinden. In alle sectoren – ook in de onze – wordt daarom de lat voor instromende kandidaten noodgedwongen steeds lager gelegd. Ik vind dat bijzonder moeilijk en besef dat deze houding onze groeimogelijkheden beperkt.

Willem Van Noten: Met Vivaldis Finance willen we een oplossing bieden voor die personeelstekorten, door tijdelijke medewerkers te rekruteren voor onze klanten. Ik ben ook actief in de detachering van ingenieurs en productiemedewerkers. Ook daar is het tekort groot.

Soraya Chiaverini: Wij zoeken met Vivaldis Finance vooral boekhouders, zowel voor accountantskantoren als andere bedrijven. Ik heb de indruk dat het nog moeilijker is voor de accountantskantoren.

Jurgen Wilmans: De kandidaten hebben dan ook heel veel keuzemogelijkheden en stellen hun eisen. Zelfs studenten die een stageplaats zoeken, hebben maar te kiezen waar ze aan de slag gaan. Dat was vroeger niet het geval.

Davy Lievens: Wat Soraya zegt, is belangrijk. We moeten zorgen dat we de sector aantrekkelijker maken, maar dat is heel moeilijk met die hoge eisen van kandidaten. Ik stel vast dat ze soms snel weer vertrekken wanneer ze elders meer kunnen verdienen. De rollen zijn volledig omgedraaid: ik moet ons kantoor nu verkopen aan kandidaten die werk zoeken. Dat voelt helemaal fout voor mij.

Willem Van Noten: Ik denk toch dat bedrijven zich anders zullen moeten opstellen ten opzichte van de arbeidsmarkt, want dit tekort gaat niet meer weg. Dit is structureel. De krapte op die arbeidsmarkt geeft kandidaten de macht om hun eisen te stellen en bedrijven tegen elkaar uit te spelen voor een hoger loon en extralegale voordelen. Zo is het nu eenmaal.

Wim Stroobants: Paritair comité 336 van de vrije beroepen komt schijnbaar slechts om de twee jaar samen over de jaarlijkse indexaanpassingen. Voor 1 januari 2023 is dat al een hele tijd geleden vastgelegd en onze medewerkers zouden een aanpassing krijgen van 1,664 procent. Dat is heel wat minder dan de loonindexering die boekhoudmedewerkers in bedrijven uit andere sectoren mogen verwachten. Ik ga ervan uit dat de meeste kantoren hun medewerkers meer opslag zullen geven dan waarin wettelijk voorzien is.

Soraya Chiaverini: Tegelijk merk ik dat nieuwe medewerkers het soms niet nauw nemen met de afspraken en de elementaire beleefdheid. Hun mentaliteit is ook gewijzigd door de machtspositie die ze nu hebben.

Is de digitalisering van het boekhoudkantoor een mogelijke oplossing?

Davy Lievens: Ik denk het niet. Het werk wordt net complexer omdat de eenvoudige taken intussen geautomatiseerd zijn. Medewerkers moeten nu meer analyseren en interpreteren. Daarvoor heb je meer scholing en ervaring nodig. Net die mensen zijn nu heel schaars.

Wim Stroobants: : Automatisering en digitalisering bieden zeker opportuniteiten. De digitalisering stelt wel andere eisen aan de medewerkers. Iedereen moet een goed inzicht hebben in wat de systemen wel en niet doen en hoe ze in verhouding staan tot elkaar. Dat is een bijkomende complexiteit.

Jurgen Wilmans: Door de digitalisering die we hebben doorgevoerd, zien we dat er minder weekendwerk is, in de btw-periodes bijvoorbeeld. Ook afsluitingen gaan iets vlotter omdat we enerzijds alle documenten ter beschikking hebben en ze niet meer opnieuw moeten opvragen bij de klant. Anderzijds gebruiken we bepaalde software die ons in staat stelt om efficiënter te werken, beter te communiceren met de klant, enzovoort.

Wim Stroobants: We moedigen klanten aan om hun facturen te betalen via het boekhoudpakket. Zo boeken niet alleen wij, maar ook de klant tijdswinst aangezien alle info voor de betaling al in de boekhouding zit.

Jurgen Wilmans: Bij Moore verlenen we steeds meer digitale steun aan de interne medewerkers. We hebben een data excellence team van boekhouders met veel IT-kennis, die gespecialiseerd zijn in het digitaal verwerken van de boekhouding via verschillende tools. Zo willen we de efficiëntie steeds verder opdrijven. Die steun wordt sterk geapprecieerd.

Willem Van Noten: Zoiets kan een groot effect hebben. We hebben bij Vivaldis ook externe ondersteuning gebruikt voor de systemen van het sociaal secretariaat. Een freelancer heeft op enkele dagen alle parameters en instellingen goed gezet en nu loopt dat een stuk automatischer.

“Zelfs ongeschikte kandidaten vind je niet meer”