Privacyverklaring

7,4 miljard euro aan oninbare facturen bij kmo’s

26 mei 2021
Tekst
Peter Ooms

Het aantal onbetaalde facturen stijgt bij bedrijven met 5 tot 50 medewerkers sinds de uitbraak van het coronavirus heel snel. In 2018 ging het nog om een gemiddelde van 2% van de facturen, nu gaat het om een alarmerende 12%.

Dat blijkt uit de tweejaarlijkse KMO Barometer, een onderzoek naar trends en ontwikkelingen bij kmo’s in opdracht van softwarebedrijf Exact.

Zorgelijke situatie in de dienstverlenende sector

Het percentage achterstallige facturen waarvan kmo’s denken dat ze nooit betaald zullen worden, ligt in België gemiddeld op 12%. In totaal gaat het om zo’n 7,4 miljard euro aan omzet die kmo’s niet kunnen innen. Daarnaast bestaat er een constant gat in de cashflow van 1,7 miljard euro als gevolg van late betalingen. Vooral in de dienstensector is de situatie zorgwekkend. Daar verwachten bedrijven dat ze van 23% van de facturen het geld nooit zullen krijgen. Ook in de bouwsector zijn de verwachtingen niet positief. Daar blijft naar verwachting 1 factuur op 6 (15%) onbetaald. De sectoren handel en productie staan er bijna even slecht voor, met respectievelijk 14% en 13% aan facturen die naar verwachting nooit worden voldaan.

Bron: Exact

Invloed corona

“De uitkomsten van de KMO Barometer laten zien welke verpletterende gevolgen corona heeft op de kleine ondernemer”, stelt Sigrid Jansegers, Sales Director van Exact België. “Door de crisissituatie zitten heel wat bedrijven in nauwe schoentjes. Dat is vermoedelijk de hoofdreden voor het hoge aantal achterstallige facturen dat waarschijnlijk nooit betaald wordt. Het is dan ook opvallend dat slechts iets meer dan de helft van de bedrijven (56%) aangeeft een real-time overzicht te hebben van hun openstaande facturen.”

Pb7, een onafhankelijk IT-onderzoeksbureau voert elke twee jaar het KMO Barometer-onderzoek uit. Eind 2020 heeeft het ze 1.030 bedrijven in België en Nederland ondervraagd via een web survey.

Foto: Pexels