“Aandacht nodig voor verzekering gewaarborgd inkomen”

1 februari 2020
Tekst
Gert Verlinden
“Aandacht nodig voor verzekering gewaarborgd inkomen”

Veel onwetendheid over dit onderdeel van het loonpakket

Xavier Baeten, expert beloning en duurzaamheid aan de Vlerick Business School, vindt het gebrek aan waardering voor de verzekering gewaarborgd inkomen onterecht. Onderzoek toont onwetendheid aan én een overschatting van de hoogte van het vervangingsinkomen.

Op het event HRDesign van onze collega's van HRmagazine presenteerde Xavier Baeten de resultaten van een enquête over de verzekering gewaarborgd inkomen bij ruim duizend respondenten. Vlerick en AG Insurance gingen na

  • hoe werknemers het risico op arbeidsongeschiktheid inschatten;
  • hoe ze de bijbehorende financiële implicaties inschatten;
  • in welke mate een verzekering gewaarborgd inkomen een essentieel onderdeel van het verloningspakket is.

Achttien procent van de werknemers geniet een verzekering gewaarborgd inkomen. Bij de respondenten ligt dat met 38 procent beduidend hoger. Opvallend: bij de uitvoerende bedienden weet één op de vijf niet of ze een verzekering gewaarborgd inkomen ontvangen. Over een hospitalisatieverzekering wisten ze dat over het algemeen erg goed. Er is dus werk aan de winkel op het vlak van communicatie. Nog een weetje: slechts één op de drie organisaties biedt als extralegaal voordeel zowel een aanvullend pensioenplan, een hospitalisatieverzekering en een verzekering gewaarborgd inkomen aan.

Arbeidsongeschiktheid en gevolgen

Liefst zes op de tien werknemers acht de kans reëel ooit in de loopbaan een periode arbeidsongeschikt te zijn. In de steekproef was 68 procent van de vrouwen in het verleden al een keer minstens een maand afwezig. Wat zijn de financiële gevolgen? 61 procent meent in een dergelijke situatie te moeten inboeten op de huidige levensstandaard en een op de drie zegt zelfs in financiële problemen te komen. Er ligt dus druk op werknemers. Bovendien volgt de fiscale aanslag op het vervangingsinkomen in het daaropvolgende jaar.

Overschatting bij alle respondenten

Ben je in België twee tot twaalf maanden arbeidsongeschikt, dan ontvang je zestig procent van je salaris van de sociale zekerheid. Weliswaar is dit gelimiteerd tot het jaarlijkse inkomensplafond van zo’n 44.000 euro. Daar zit een gemiddelde kenniswerker algauw boven. In realiteit valt de groep betere verdieners terug op gemiddeld 41 procent van zijn jaarinkomen. De waarschuwing van Xavier Baeten luidt: let op voor de kloof tussen nettosalaris en uitkering! Hij stelt zich tevens de vraag of het aan de overheid dan wel aan de werkgever is om werknemers correct te informeren over de hoogte van het vervangingsinkomen.

Opvallend: hoe hoger het salaris, hoe groter de overschatting van het vervangingsinkomen bij arbeidsongeschiktheid. De overschatting is aanwezig bij alle respondenten. Van de werknemers die naast de sociale zekerheid ook een verzekering gewaarborgd inkomen genieten, meent een op de drie dat ze geen eurocent verliezen. Conclusie: er is overschatting en onwetendheid.

Appreciatie

Negen op de tien werknemers apprecieert de aanwezigheid van een verzekering gewaarborgd inkomen in het voordelenpakket. Dat is het geval in alle functiecategorieën en, merkwaardig, in alle leeftijdsgroepen. Oudere werknemers waarderen een aanvullend pensioen wel sterker. Ruim de helft van de respondenten ziet het als de plicht van de werkgever om de verzekering gewaarborgd inkomen aan te bieden.

Is er een correlatie tussen de aanwezigheid van ‘zorgende’ extralegale voordelen en het gevoel van de werknemers dat de werkgevers oprecht met hen begaan zijn? Volgens prof. Baeten bestaat er een statistisch significant verband.