Club van Rome: “Strategie voor duurzame financiering mist urgentie”

7 juli 2021
Club van Rome: “Strategie voor duurzame financiering mist urgentie”

Volgens de Club van Rome gaat de nieuwste financieringsstrategie van de Europese Commissie niet ver genoeg. Het Europese financiële systeem zal er er niet slagen om de transformatie van de economie te ondersteunen. Zo is het niet in overeenstemming met de duurzaamheidsambities en de planetaire noodsituatie.

De Club van Rome heeft een persbericht uitgestuurd met daarin dit citaat.“De financiële sector is van cruciaal belang om positieve verandering mogelijk te maken. Die moet een verschuiving weg van koolstofarme en milieuvernietigende praktijken in gang zetten. De algemene benadering van de nieuwe strategie is echter om duurzame financiering "werkbaar en coherent" te maken. Dat doet ze door een "stapsgewijze benadering" te volgen. Die is echter niet voldoende is om de planetaire noodsituatie waarmee we worden geconfronteerd, aan te pakken.”

55% tegen 2030

De strategie is gelanceerd in het kader van de Europese Green Deal. Die moet de rol van de financiële sector versterken bij het in beweging brengen van de economie in de richting van duurzaamheid. Die moet ertoe leiden dat de uitstoot tegen 2030 met ten minste 55% te verminderen in vergelijking met niveaus van 1990. Die strategie moet ook het verlies aan biodiversiteit en de bredere aantasting van het milieu omkeren.

De breedte van de strategie is bemoedigend en er wordt een uitgebreid aantal acties voorgesteld. Ze richt zich echter te veel op het proberen om lacunes in het huidige kader op te vullen in plaats van de omvang en urgentie van de planetaire noodsituatie aan te pakken. Het rapport stelt dat Europa dit decennium naar schatting 350 miljard euro extra investeringen per jaar nodig zal hebben om zijn emissiereductiedoelstelling voor 2030 alleen in energiesystemen te halen. Daarnaast is 130 miljard euro voor andere milieudoelstellingen nodig. Maar er is een discrepantie tussen de toezeggingen die zijn gedaan met de voorgestelde maatregelen.

Urgenter dan gedacht

De recente bevindingen van het Intergouvernementeel Panel over klimaatverandering (IPCC) maken duidelijk dat de transformatie urgenter is dan eerder werd gedacht. Het rapport Net Zero by 2050 van het International Energy Agency benadrukt de noodzaak om nieuwe investeringen in projecten voor de levering van fossiele brandstoffen te vermijden. De strategie bevat twee voorstellen die verband houden met de EU-taxonomie. Daarbij zit ook een verbreding van de activiteiten en een uitbreiding van het kader om transitie-inspanningen te erkennen.

wHet is echter van cruciaal belang dat de verdere ontwikkeling van de taxonomie de transformatie van ons economisch systeem ondersteunt in een tempo en schaal gebaseerd op wetenschap. Het falen van de EU om een sterke, op wetenschap gebaseerde taxonomie vast te stellen, zou enorm problematisch zijn voor Europa. Die houdt vast aan steun aan vervuilende activiteiten en gestrande activa. Terwijl het ook een zware slag zou zijn voor de wereldwijde ontwikkeling van duurzame financiering.