Duurzaam beleggen brengt meer op

1 december 2019
Tekst
Peter Ooms
Duurzaam beleggen brengt meer op

Uit het onderzoek van Tristan De Blick blijkt dat banken met duurzaam beleggen een betere verhouding kunnen behalen tussen risico en rendement.

Tristan De Blick onderzocht voor zijn masterthesis de impact van duurzaam beleggen. Hij werkte hiervoor samen met Dierickx Leys Private Bank. “Klanten van de bank toonden interesse in duurzame beleggingen. De bank wilde hieraan wel tegemoetkomen, maar tegelijk het risico beperken én zorgen voor voldoende rendement. Voor mijn thesis heb ik een selectieprocedure uitgewerkt om de analisten en fondsenbeheerders toe te laten een keuze te maken in het grote aanbod van aandelen. Ik heb intussen vernomen dat de bank mijn model volledig heeft geïmplementeerd.”

Duurzaamheidsrapporten

Het model is gebaseerd op een beoordeling van de duurzaamheid van individuele aandelen. Daarbij gebruikt Tristan De Blick de duurzaamheidsrapporten van de bedrijven zelf én de gegevens die commerciële dataleveranciers ter beschikking stellen. “Duurzaamheidsrapporten zijn nog geen verplichting, dus ben je afhankelijk van de goede wil van de bedrijven om ze ter beschikking te stellen. Voor heel wat bedrijven ben je daarom aangewezen op de rapporten van dataleveranciers zoals Sustainalytics.” Volgens Tristan De Blick is die leverancier het meest actief op het vlak van duurzaamheidscontrole. Sustainalytics beperkt zich niet tot de analyse van de rapporten, maar gaat ook na of de bedrijven echt uitvoeren wat ze beschrijven.

Negatieve selectie

Het model uit de thesis geeft de beleggers de kans om in twee stappen een selectie te maken. “In de eerste plaats is dat een negatieve selectie: bedrijven uit specifieke sectoren kunnen worden geweerd. Bij Dierickx Leys zijn dat onder andere de gokbranche en de tabakbedrijven. In het model kan de beheerder zelf sectoren toevoegen of verwijderen. Zo is bijvoorbeeld overwogen om de olie- en gassector te weren uit de selectie. De bank heeft daar niet voor gekozen omdat bedrijven die bijzondere inspanningen leveren voor de transformatie naar groene energie dan niet aan de bak zouden komen”, zegt Tristan De Blick.

Positieve selectie

Daarna volgt een positieve selectie van de beste aandelen. Sustainalytics publiceert rangschikkingen met de duurzaamste bedrijven per sector. De portfoliobeheerder kan uit die lijst een aantal aandelen kiezen in functie van de duurzaamheid, het rendement en het risico. “Uit mijn onderzoek is gebleken dat de bank in deze fase een betere verhouding tussen risico en rendement kan bereiken dan met de klassieke manier van beleggen.” Tristan De Blick heeft intussen de kans gekregen om een doctoraatstudie te maken. “Daarin focus ik mij op de mogelijkheden voor familiebedrijven om zich optimaal te financieren.”