‘Geen krachtig IR-beleid mogelijk zonder steun van cfo’

3 januari 2022
‘Geen krachtig IR-beleid mogelijk zonder steun van cfo’

De Solvay Group behaalde onlangs de prestigieuze ‘BVFA Award for Best Financial Communication’. Voor FDmagazine een aanleiding om poolshoogte te nemen bij het winnende investor relations team dat de beursnoteringen in Brussel, Parijs en New York opvolgt. Jodi Allen, head of investor relations, en Geoffroy d'Oultremont, senior investor relations manager, onthullen ons graag enkele keukengeheimen en succesvolle recepten.

Jodi Allen, die al investor relations manager was van Cytec Industries dat in 2015 door de Solvay Group aangekocht werd, legt eerst de essentie van de uitgebreide IR-taak uit. “Het is onze verantwoordelijkheid om Solvay op een efficiënte en duidelijke manier te vertegenwoordigen op de financiële markten. Ook willen we beleggers helpen om weloverwogen beslissingen te nemen over het beheer van hun participaties. Daarom staan wij in voor alle reglementaire communicatie en ondersteunen wij de publicatie van aanvullende interessante informatie voor aandeelhouders en stakeholders. Wij behandelen informatievragen en organiseren meetings. Verder geven wij ons management altijd strategische feedback over onze gesprekken met de investeerders. Desnoods komen we tussen bij crisismanagement. Als team werken we ook graag mee aan allerlei events die Belgische of buitenlandse beleggersfora organiseren. Voor volgend jaar staat er ook weer een Capital Markets Day op het programma. Als onderdeel van het financiële team richten wij ons alleen op de financiële gemeenschap, niet op de zakelijke klanten of het grote publiek. Dat is de taak van de communicatie-afdeling, die rapporteert aan de ceo.” Persoonlijk is ze tevreden dat ze het ‘Europese’ Solvay ook op het vlak van investor relations een globalere oriëntatie kan geven door meer Noord-Amerikaanse aandeelhouders te interesseren.

“Je kunt echt geen krachtig IR-beleid hebben als het topmanagement je niet voor de volle honderd procent ondersteunt”, vult Geoffroy d'Oultremont aan. “Zowel onze ceo als onze cfo zijn er echt van doordrongen dat niet alleen financiële communicatie, maar ook ESG-berichtgeving essentieel zijn. Zij zijn bereikbaar en uiterst behulpzaam, zowel bij de voorbereiding van de boodschap of de Q&A rond de kwartaalresultaten, als bij de mededelingen aan een investeerdersmeeting.”

Terugblik

Uiteraard heeft covid-19 ook voor het IR-team aanzienlijke veranderingen veroorzaakt. “Wij waren gewoon om regelmatig naar financiële centra af te reizen om daar een brokerprogramma van interessante contacten af te werken. Dat viel allemaal weg. In plaats daarvan kwamen moeilijke en aarzelende telefoongesprekken. Sinds enkele maanden zagen we dat investeerders ook bereid waren in een videocall te stappen. Maar wat we wonnen aan flexibiliteit verliezen we aan menselijk contact. Conferenties van brokers zullen we waarschijnlijk hybride of virtueel blijven doen, maar voor roadshows gaan wij toch liever een hele dag ter plaatse voor het persoonlijke contact. Dat praat gemakkelijker.”

Een andere cruciale verandering is dat duurzaamheid nu echt altijd en overal bovenaan de agenda staat. “Met Solvay waren wij uiteraard alle lange tijd voorloper met ondermeer de eerste geïntegreerde verslaggeving. Wat we nu meemaken, is toch een grote ommekeer: al die ‘ESG’-vragen van analisten, journalisten en investeerders. Sommige fondsen hebben al aparte teams die zich alleen op ESG focussen. Daarbovenop komt dat allerlei ratingagentschappen ons regelmatig uitgebreide vragenlijsten toesturen om ons dan een of andere duurzaamheidsrating te geven. Dat betekent ook dat IR-managers zich meer in de ESG-materie en de niet-financiële informatie inwerken. Gelukkig beschikken wij met Valérie-Anne Barriat over een ESG-specialiste in eigen rangen.”

Website en jaarverslag

De investor relations website van Solvay (https://www.solvay.com/en/investors) oogt alleszins indrukwekkend. “Wij maken er ook een punt van eer van om elke vraag via de website zo snel en goed mogelijk te beantwoorden. Maar sommigen zien toch over het hoofd dat ze het antwoord ook in ons jaarverslag of op de website kunnen vinden.”

Zo belandt het gesprek als vanzelf bij het jaarverslag, een jaarlijks huzarenstuk dat voor het IR-team veel voeten in de aarde heeft. Solvay heeft enerzijds een ‘geïntegreerd rapport’ van 115 bladzijden en anderzijds een ‘jaarverslag’ van 300 pagina’s.

Met uitzondering van het eerste deel met de samenvattende strategische boodschappen (de boodschap van de voorzitter en de ceo, de strategie en dergelijke) coördineert IR de gehele inhoud. “En dat is nodig: het legal department levert het governancehoofdstuk aan, risicobeheer komt van het departement risk management, de afdeling sustainable development levert het niet-financiële verslag, wij doen de business review terwijl de financiële consolidatie van onze collega’s van finance komt. De verdere algemene coördinatie en concrete realisatie gaat dan naar de communicatie-afdeling. We zijn uiteraard ook al begonnen met de voorbereiding van 2022. We integreren deze twee verslagen in één document en werken zo meteen ook een reeks doublures weg.“

Permanente vorming

Geoffroy d'Oultremont is een actief lid van belIR (https://belgian-ir.be/), de organisatie die Belgische IR-managers verenigt en (ook via Whatsapp!) een forum biedt voor ideeënuitwisseling, onder meer over de strenge wet- en regelgeving. “Het is altijd goed een netwerk te hebben waar je nuttige informatie krijgt en elkaar kunt helpen.”

Jodi Allen geeft ons ten slotte de volgens haar vijf belangrijkste best practices op het vlak van IR mee:

· “Streef naar hoge integriteit en transparantie.

· Leef altijd de geldende regelgeving na.

· Behandel alle aandeelhouders en belanghebbenden gelijk.

· Toon openheid en betrokkenheid, zowel in goede als in slechte tijden.

· Blijf wendbaar in de steeds veranderende marktomgeving.

Ze neemt zich voor om, mede dankzij een opleidingsbudget, met haar internationale team ook in 2022 on top van de best practices te blijven. Zo volgt ze de nieuwe regulering op de voet en staat ze altijd open voor nieuwe formats voor persberichten, aandeelhoudersbijeenkomsten of andere meer hybride opportuniteiten.