Zelfs in de VS versnelt e-commerce ten koste van de detailhandel

24 juni 2020
Zelfs in de VS versnelt e-commerce ten koste van de detailhandel

De online verkoop steeg in de VS op twee maanden tijd met 32,2 procent. Daarmee is e-commerce intussen goed voor een kwart van de detailhandelsverkopen.

De Amerikaanse detailhandelscijfers zijn in mei sterk gestegen. De totale verkopen stegen in mei met 17,7% ten opzichte van april. Daardoor lagen de volumes 7,8% lagen dan het niveau van februari, vóór de crisis.

De opleving bevestigt de stijging van de online verkoop, die in twee maanden tijd met 32,2% is gestegen. E-commerce is nu goed voor 24% van de detailhandelsverkopen, exclusief auto's en benzine.

Een steeds groter deel van de detailhandelsverkopen in de VS verloopt online uitgevoerd. Voorafgaand aan de laatste twee maanden was e-commerce goed voor 15% van de detailhandelsverkopen, dus de lockdown lijkt de verschuiving naar online winkelen te hebben versneld. De vraag is of het huidige niveau een nieuw normaal niveau wordt of dat er een terugkeer is naar de vorige langetermijntrend.

“Macro-economisch gezien doet het er weinig toe of een aankoop online of in de winkel wordt gedaan. Als de verschuiving echter leidt tot faillissementen van detailhandelaren, zal dit waarschijnlijk een bijkomend economisch effect hebben,” zegt Julien-Pierre Nouen, Hoofd Economisch Onderzoek & Multi-Assets Investeringen, Lazard Frères Gestion.