Banken bang van economische onzekerheid

27 januari 2021
Banken bang van economische onzekerheid

De resultaten van de Bank Lending Survey van de ECB van januari laten zien dat de kredietnormen voor bedrijven in de eurozone verscherpt zijn. Banken krijgen minder aanvragen voor leningen.

De banken gaven aan dat de strengere kredietvoorwaarden voor bedrijven vooral het gevolg waren van strengere onderpandeisen en niet zozeer van een aanzienlijke stijging van de financieringskosten. De vraag van bedrijven naar krediet was tussen maart en augustus 2020 massaal, maar begon vervolgens te dalen tot in november, de laatste maand waarvoor enquêtegegevens beschikbaar zijn.

Anders dan bij eerdere crises zijn de financieringskosten van banken opvallend afwezig bij de factoren die tot strengere kredietvoorwaarden hebben geleid. De belangrijkste factoren waren de bezorgdheid van de banken over de algemene economische achtergrond en de specifieke situatie van elk bedrijf.

Liquiditeit én solvabiliteit

Volgens Lazard heeft de buitengewone versoepeling van het monetaire beleid het probleem van de financieringskosten daadwerkelijk opgelost. De rentevoeten zijn zeer laag en worden doorberekend aan de kredietnemers.

De gevolgen van de huidige crisis voor de solvabiliteit van de ondernemingen blijven echter voortduren. De banken reageren voorzichtig omdat de lagere handelsvolumes de winsten drukken en de kredietwaardigheid aantasten. “De oplossing voor dit probleem ligt in een aanpassing van de overheidssteun om de balansen van de ondernemingen te onderstutten, zowel op het vlak van de liquiditeit als solvabiliteit”, zegt Julien-Pierre Nouen, Head of Economic Research & Multi-Assets Investment van Lazard Frères Gestion.

foto: Shutterstock