Most recent posts

Robert S. Kaplan
1 juli 2022

Boekhouden voor het klimaat

Hoewel de bedrijfswereld steeds meer rapporteert over de CO2-uitstoot en andere duurzame parameters, blijven de broeikasgassen in de atmosfeer maar toenemen. Volgens professor Robert S. Kaplan schort het vooral aan de manier van rapporteren.

Groteske onnauwkeurigheden in Scope 3