Doorstaan circulaire bedrijven de crisis beter?

15 juli 2020
Doorstaan circulaire bedrijven de crisis beter?

Uit een enquête zou blijken dat circulaire bedrijven tijdens de covid19-crisis minder tekorten ervaren dan hun niet-circulaire collega’s.

In de loop van mei en juni 2020 organiseerden Vlaanderen Circulair en VITO een enquête bij ondernemingen, non-profitorganisaties en overheden. De resultaten kwamen onlangs naar buiten. Ze geven een positieve impuls aan een duurzame relance met de hulp van circulaire strategieën.

Enquête

In totaal werden zo’n 540 personen gepolst. Ten eerste stelde 60% van de respondenten dat ze het concept circulaire economie vrij diepgaand kennen. Vervolgens werden de bedrijven onderverdeeld in ‘circulaire’ en ‘niet-circulaire’ bedrijven. Circulaire bedrijven zijn ondernemingen die aangaven dat ze meer dan de helft van de gepeilde circulaire strategieën minstens op een goede basis toepassen. Dat houdt onder andere in: lokale productie, minder materiaalgebruik, gebruik van gedeelde mobiliteit en circulaire businessmodellen.

Wat de COVID-19-crisis betreft, zei slechts 2% van de niet-circulaire bedrijven geen tekorten te ervaren. Daar staat tegenover dat 66% van de circulaire bedrijven geen tekorten ervaarde. De belangrijkste tekorten waren de vraag van klanten, tekorten aan onderdelen/materialen en tekorten aan grondstoffen.

Respondenten zijn er bovendien van overtuigd dat de circulaire economie in Vlaanderen niet alleen toelaat om in te zetten op kringlopen en korte ketens. Ze achten het namelijk waarschijnlijk dat de circulaire economie in Vlaanderen ook gunstige effecten heeft op het milieu en het klimaat, de afvalproblematiek en innovatie.

Tot slot polsten Vlaanderen Circulair en VITO naar de belangrijkste beleidsmaatregelen. Daar komen vooral fiscale maatregelen, innovatie- en samenwerkingssteun (subsidies) en overheidsopdrachten voor circulaire goederen en diensten naar voor. Voldoende werk op de plank dus voor de verschillende overheden in België.

Circulaire economie is een middel

Karl Vrancken (VITO) vatte de doelstelling van deze enquête goed samen: “Als duurzaamheid ons langetermijndoel is, is circulaire economie een middel om dat doel te bereiken. We zijn echter niets met een circulaire economie als alle circulaire bedrijven bij de minste kink in de kabel over de kop gaan.” Op basis van de eerste resultaten lijkt de bedrijfswereld alvast in belangrijke mate overtuigd van het nut van de circulaire economie voor een duurzame relance.”