Privacyverklaring

VBO: regeringsmaatregelen helpen bedrijven in moeilijkheden

10 september 2020
Tekst
Peter Ooms

Berekeningen van het VBO en Graydon tonen aan dat meer dan 43% van de ondernemingen ernstige financiële problemen zou ondervinden zonder de regeringsmaatregelen sinds het begin van de crisis.

Dankzij de steunmaatregelen van de federale overheid en de regionale overheden is dit percentage gedaald tot 25%. Het gaat dan om maatregelen zoals:

  • de versoepeling van de procedure voor tijdelijke werkloosheid
  • de staatswaarborg voor ondernemingskredieten
  • de gewestelijke steunpremies.

De steunmaatregelen werken en helpen veel bedrijven door de crisis heen

Meer dan 43% van onze bedrijven zou vandaag zelfs op de rand van het faillissement hebben gestaan. De economische schok als gevolg van de COVID-19-crisis was dus enorm.

“De steunmaatregelen, zoals het soepele regime van tijdelijke werkloosheid, de afspraken met de banken of nog de gewestelijke premies hebben aanzienlijk geholpen om het aantal bedrijven in moeilijkheden te beperken tot, naar onze schatting, een bedrijf op vier (of een bedrijf op zes als we alle bedrijven uitsluiten die al in moeilijkheden waren voor de crisis). In vergelijking met de toestand voor de crisis zouden de bijkomende liquiditeitsbehoeften momenteel ongeveer 83 miljard euro bedragen,” schrijft het VBO in een persbericht.

De kleinere en jongere ondernemingen lijden het meest

Verder blijkt dat de jongere en kleinere bedrijven het tijdens de crisis in verhouding harder te verduren hebben dan oudere en grotere ondernemingen. Dat betekent niet dat de weerslag van de coronacrisis bij die laatste minder groot is. Maar ze zijn er beter tegen bestand omdat ze door de jaren heen grotere reserves konden aanleggen dan kleine en jonge ondernemingen.

Die vaststelling is alarmerend. Heel wat start-ups en scale-ups, die de ondernemingen van morgen zijn, riskeren te verdwijnen. Dat kan ons groeipotentieel op middellange en lange termijn aantasten.

Uit de analyse van Graydon blijkt dat 16% van de ondernemingen in België die voor de crisis perfect gezond waren, nu met aanzienlijke liquiditeitsproblemen kampen. Als we niet ingrijpen, zou die liquiditeitscrisis bij veel ondernemingen kunnen uitdraaien op een solvabiliteitscrisis. Heel wat ondernemingen dreigen dan ook failliet te gaan, met alle economische gevolgen van dien. Een sterke stijging van de werkloosheid, een verslechtering van de overheidsfinanciën, een vertraging van de potentiële groei enz.

Hoe faillissementen en banenverlies vermijden?

Het VBO vraagt de regering bijkomende maatregelen te nemen om de solvabiliteit van de ondernemingen te herstellen… Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om een aantal mogelijkheden.

  • herijking en versterking van de notionele interestaftrek voor kleine ondernemingen,
  • een versterking van de taxshelter voor start-ups en scale-ups (zoals aanbevolen door de ERMG) en
  • een mobilisering van openbaar en particulier spaargeld (en van de reserves van gezonde ondernemingen) via gerichte incentives.

Eric van den Broele, Senior Manager Research & Development Graydon Belgium: “Ondanks de crisis hebben tal van ondernemingen aanzienlijke reserves. Het is daarom aangewezen stelsels voor vrijwillige solidariteit in te richten. Dat kan ondernemingen stimuleren om ondernemingen te helpen die door de huidige situatie in slechte papieren zitten. De regering zou hiervoor fiscale maatregelen kunnen uitwerken en zo een multiplicatoreffect kunnen creëren.”

Eric Van den Broele

“De studie toont aan dat de crisis nog helemaal niet voorbij is. 16% van de bedrijven die voor de crisis gezond waren, dreigen in moeilijkheden te komen. Dat kunnen we niet zomaar naast ons neerleggen. De beleidsmakers moeten samen met de betrokken werkgeversfederaties nagaan welke bijkomende maatregelen genomen moeten worden om de solvabiliteit van de ondernemingen te versterken. We vragen de preformateurs dan ook om dringend een economisch herstelplan op tafel te leggen en hiervoor in het regeerakkoord de nodige aanzetten te geven.” concludeert Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het VBO.