Sectoren sport en vrije tijd duiken onder de 15% solvabiliteit

9 mei 2020
Sectoren sport en vrije tijd duiken onder de 15% solvabiliteit

Trends Business Information voerde een stresstest uit om te zien welke sectoren het zwaarst getroffen worden door de coronacrisis. Sport, vrije tijd en horeca zitten in de vuurlinie door hun zwakke solvabiliteit.

De crisis houdt aan en economisten verwachten dat de economische impact in twee fases zal blijken. De handelscyclus is geheel of gedeeltelijk stilgevallen, zodat veel ondernemingen met een tekort aan liquiditeiten te kampen krijgen. Ze beschikken over te weinig middelen om betalingsverplichtingen na te komen. Zodra ondernemingen hun activiteiten hervatten, wordt hun solvabiliteit een cruciale factor. Die bepaalt namelijk de mate waarin bedrijven extra financiële middelen kunnen lenen om door te starten.

Ondertussen zit België al zes weken in lockdown. Bedrijven zien zich met een aanzienlijke vertraging of zelfs volledige stilstand van hun activiteiten geconfronteerd. Daarom onderzocht Trends Business Information de impact van de coronacrisis op onze ondernemingen. Via een stresstest wordt gemeten in welke mate en hoe lang een bedrijf weerbaar is in dergelijke context.

Kleine bedrijven

Voor die kmo-stresstest baseert Trends Business Information zich op 273.000 jaarrekeningen van micro-ondernemingen. Daarbij neemt het ook de solvabiliteit per sector onder de loep. Bedrijven die een jaarrekening neerleggen worden individueel geanalyseerd. Ondernemingen zonder balans – bijvoorbeeld zelfstandigen – krijgen de sectormediaan als referentie .

De hamvraag is hoeveel weken een onderneming kan standhouden vooraleer ze onder vier belangrijke solvabiliteitsdrempels duikt: boven 25% is solvabel, tussen 0% en 15% is zeer kwetsbaar en een bedrijf met een negatieve solvabiliteit is virtueel failliet.

Verschil per sector

Voor een aantal belangrijke sectoren lijkt er niet meteen een groot probleem te zijn. De bedrijven uit de gezondheidszorg, IT en zelfs de bouw zijn voldoende weerbaar. Ze zullen over het algemeen het einde van de lockdown halen en de schade beperken tot een stevige knauw in hun bedrijfsresultaat.

Voor andere activiteiten ziet het er echter veel minder rooskleurig uit. De sector dranken kan de situatie 7 weken aan, de horeca 5 weken, sport en vrije tijd 5 weken, kleinhandel 7 weken en groothandel 8 weken. Die sectoren zitten dus nu al op het kantelpunt om verlieslatend te worden. Aangezien die ondernemingen de draad ook pas als laatste weer zullen kunnen opnemen, dreigt 2020 vooral voor hen een gitzwart jaar te worden.

Drukkerijen, IT en wetenschappelijke activiteiten hebben een goede solvabiliteit. Zelfs met een bescheiden eigen vermogen – het zijn micro-ondernemingen – kunnen ze aanzienlijke verliezen aan vooraleer onder de 25% solvabiliteit te duiken. Heel wat andere sectoren haalden die drempel echter voor de crisis al niet: landbouw, voedingsindustrie, bouw, garages en concessiehouders, verschaffen van accomodatie, cafés en restaurants.

De sector vervaardiging van meubels haalde het niveau nog net. Maar zal waarschijnlijk onder de fameuze 25% duiken als de crisis meer dan 18 weken duurt (15 om verlieslatend te worden en slechts 3 om de drempel niet meer te halen).

Drempel van 15% solvabiliteit

Hier spreken we al van overleven of niet. Eénmaal onder die grens, neemt het aantal faillissementen een steile vlucht. Gelukkig zijn er slechts enkele sectoren waarvan de mediaan onder dat niveau ligt. De horeca staat er echter bijzonder slecht voor. De sector ‘verschaffen van accomodatie’ zakt na 9 weken onder de drempel – dat is dus op 11 mei – terwijl restaurants en cafés dat na 15 weken of eind juni doen. Toch is er een activiteit die het nog harder te verduren heeft: de sector sport en vrije tijd duikt op 4 mei onder de 15%.

Zodra een onderneming de nulgrens bereikt, is het eigen vermogen volledig opgepeuzeld en hangt ze voor de financiering volledig van derden af. Ondanks dramatische individuele gevallen, dreigt de mediaan van geen enkele sector op korte termijn in een negatieve solvabiliteit terecht te komen. De sector persoonlijke diensten lijkt het minst goed gewapend en kan de situatie maximaal 43 weken volhouden.

Bron: Trends Business Information