Vladimir Poetin valt Oekraïne aan: wat betekent dit voor de markten?

25 februari 2022
Vladimir Poetin valt Oekraïne aan: wat betekent dit voor de markten?

Het besluit van Vladimir Poetin om Oekraïne aan te vallen zal niet alleen immense schade toebrengen aan het Oekraïense volk en de Oekraïense economie. Het zou kunnen leiden tot het uitbreken van een breed en destructief gewapend conflict in Europa. Dat zal ook de neerwaartse risico's voor de wereldeconomie enorm doen toenemen.

De wereldeconomie bevindt zich in een bijzonder gevaarlijk tijdsgewricht. Dankzij uitzonderlijke beleidssteun kon de wereldeconomie de door een pandemie veroorzaakte recessie van 2020 achter zich laten. Het economisch herstel is ongewoon snel en bijzonder krachtig verlopen. De sterke toename van de totale vraag kon niet worden opgevangen.

De inflatie is in 2021 wereldwijd gestegen. De centrale banken in de geavanceerde economieën hebben onlangs een scherpe ommekeer getoond. Ze versnellen de afbouw van hun pandemische beleidssteun. Het klimaat van aanhoudend hoge inflatie en afzwakkende economische groei is echter bijzonder zorgwekkend. Dat heeft aanleiding gegeven tot suggesties dat de wereldeconomie binnenkort een periode van economische stagflatie zou kunnen ingaan.

Geopolitieke uitdagingen

Het besluit van Vladimir Poetin om Oekraïne aan te vallen zal niet alleen immense schade toebrengen aan het Oekraïense volk en de Oekraïense economie. Het zou kunnen leiden tot het uitbreken van een breed en destructief gewapend conflict in Europa. Dat zal ook de neerwaartse risico's voor de wereldeconomie enorm doen toenemen.

Het conflict in Oekraïne, in combinatie met de daaruit voortvloeiende Amerikaanse en Europese sancties, verhoogt de druk op de grondstoffen- en energieprijzen. Dat zal leiden tot een tragere economische groei. De wereldeconomie wordt getroffen door een gecombineerde vraag- en aanbodschok. Die zal de economische groei verzwakken en de inflatiedruk verder zal opvoeren.

De regio van Oekraïne en Rusland is een van de belangrijkste bronnen van allerlei grondstoffen: olie, gas, graan, mineralen, metalen, enz. Een aanhoudende stijging van de energie- en grondstoffenprijzen zal de prijsdruk doen toenemen. Daarbij is het risico groot dat de inflatie zich verankert en secundaire effecten van langere duur teweegbrengt.

Uitdaging voor beleidsmakers

Nu de inflatie hardnekkig hoog blijft, de economische dynamiek afneemt en de beleidsmakers hun beleidssteun beginnen in te trekken, is een dergelijke exogene stagflatoire schok bijzonder zorgwekkend. Dat vormt een grote uitdaging voor de beleidsmakers die hun normalisatieproces op gang proberen te brengen. Zij vormt een belangrijke hinderpaal voor de wereldeconomie, die voor de westerse economieën vergelijkbaar is met een aanzienlijke buitenlandse belasting op de groei.

Hoe zullen de beleidsmakers reageren? Hoewel de situatie in de verschillende regio's heterogeen is en het wellicht nog te vroeg is om conclusies te trekken, zullen de budgettaire en monetaire autoriteiten hun normaliseringsplannen waarschijnlijk zorgvuldig moeten heroverwegen. Het agressieve verstrakkingsbeleid dat momenteel door de markten wordt verdisconteerd, zal wellicht moeten worden teruggeschroefd en aan de nieuwe realiteit worden aangepast. De weg naar een economische zachte landing in de geavanceerde economieën is nog open, maar de risico's zijn aanzienlijk toegenomen.

Andrea Siviero

Door Andrea Siviero, beleggingsstrateeg, Ethenea