Laurent Marcelis Laurent Marcelis, CFO Unifiedpost Group
Tekst
Peter Ooms
Beeld
Wouter Van Vaerenbergh

We communiceren steeds vaker over niet-financiële data

1 november 2021
Ook een KPI zoals de evolutie van het aantal klanten komt aan bod in onze communicatie
Communiceren met investeerders en analisten is een tijdrovende taak van het financiële departement. De buitenwereld wordt ook steeds veeleisender op het vlak van de kwaliteit van de data, het verhaal achter de cijfers én de bedrijfsprestaties op het vlak van duurzaamheid.

Communiceren met investeerders en analisten is een tijdrovende taak van het financiële departement. De buitenwereld wordt ook steeds veeleisender op het vlak van de kwaliteit van de data, het verhaal achter de cijfers en de bedrijfsprestaties op het vlak van duurzaamheid.

Wordt cfo coördinator van informatiestromen in het bedrijf?

Laurent Marcelis: Unifiedpost (een platform voor data-uitwisseling en betalingen tussen bedrijven) is vorig jaar naar de beurs gegaan en daarmee is qua communicatie alles veranderd op de financiële afdeling van het bedrijf. We werken nu volgens een strakke kalender die helemaal geen flexibiliteit toelaat. Op specifieke data moeten we resultaten van de voorbije periode publiceren. Voordien hadden we investeerders die veel dichter bij het bedrijf stonden. Private-equitykantoren vaardigen specialisten af die het bedrijf van binnen en van buiten kennen. Die staan als het ware mee in de keuken. Nu hebben we veel meer institutionele investeerders – voor 95 procent uit het buitenland – die veel andere bedrijven in portefeuille hebben. Die hebben daar geen tijd meer voor. Zij plannen een gesprek van een uur waarin ze een samenvatting willen krijgen van de financiële resultaten. Daarvoor houd ik nu een aantal dagen vrij na elke publicatie van onze resultaten.

Als die cijfers goed zijn, moet het ook vooral gaan over de plannen voor de toekomst. Daarbij moeten we opletten dat we de investeerders geen informatie geven die nog niet algemeen bekend is. Zeker als dat nieuws de koers kan beïnvloeden, mogen we de investeerders geen voordeel geven. Wij hebben bijvoorbeeld in de voorbije maanden zes overnames gerealiseerd. Daarover mogen we pas spreken als de zaak rond is, of als het nieuws voortijdig uitlekt. Voor al die zaken hebben wij nu scenario’s, zodat we meteen kunnen reageren als iets niet volgens plan verloopt.

Ratingbureaus

Koen Schelkens: Die vertrouwelijkheid ligt bij Fluvius net iets anders. Wij hebben dan ook geen externe aandeelhouders. Fluvius is het resultaat van de fusie van Eandis en Infrax, twee werkmaatschappijen van en voor intercommunales voor gas, elektriciteit, riolering en kabel. Dat wil zeggen dat in de achtergrond alle driehonderd Vlaamse gemeenten nu aandeelhouder zijn van Fluvius. De financiering verloopt bij ons niet via een aandelenuitgifte, maar met bankleningen en obligaties. Het zijn de fixed income-investeerders die op onze obligaties intekenen. Het gaat vooral om internationale instanties: beleggingsfondsen, pensioenkassen en verzekeraars.

De ratingbureaus Moody’s en Creditreform volgen ons bedrijf nauwgezet en hebben ook jaarlijkse gesprekken met de ceo en cfo om een forecast te maken met het oog op de ratings die ze toekennen. Daarvoor geven onze topmensen wél vertrouwelijke informatie. Moody’s geeft ons nu A3 en Creditreform A+, beide met een negatief vooruitzicht. Dat is van groot belang voor ons EMTN-financieringsprogramma, voor een totaalbedrag van vijf miljard euro. Daarin zit nu al een green bond van zeshonderd miljoen euro, naast een klassieke obligatie van vijfhonderd miljoen euro.

Laurent Marcelis: Die inschatting van de ratingbureaus lijkt wat op die van de sell side-analisten bij investeringsbanken, die een eigen rekenmodel hanteren en daarom ook informatie ontvangen op de dag van de persconferentie zelf.

Actionable data

Koen Schelkens: De investeerders waar wij mee werken, kijken in de eerste plaats naar de risico’s. Zij stellen zich één vraag: kan het bedrijf waarin ze investeren op termijn tien jaar het geleende bedrag terugbetalen mét een coupon?

Peter Van Craenenbroeck: Bij Sigma Conso ligt dat helemaal anders. Recent is daar voor het eerst een private-equityinvesteerder ingetreden: Fortino. Hun partner Patrick Van Deven is nu voorzitter van onze raad van bestuur. Dankzij hun inbreng kunnen we sneller actief worden in nieuwe markten en bijkomende overnames doen. Onlangs heeft Sigma Conso zo zijn distributiepartner in Azië overgenomen.

De komst van een private-equityspeler verandert niet veel aan onze externe communicatie.

We zien wel dat onze klanten vaak beursgenoteerde groepen zijn die onze software en diensten gebruiken voor consolidatie, rapportering, budgettering en forecasts. De data en rapporten die ze met onze systemen afleveren, vormen de basis voor de externe communicatie. Dat moet gebeuren in een snel veranderende omgeving tegen strakke deadlines. Een cfo wil dan zeker weten dat de cijfers kloppen en dat een klein team ook in staat is om veranderingen op het laatste moment toch perfect te verwerken. Sigma Conso wil zich ook steeds meer richten op managementrapportering. Met dergelijke actionable data kunnen ze het bedrijf sturen.

Koen Schelkens: Voor deze investeerders is de rapportering over environment, social & governance (ESG) erg belangrijk. Ook de ratingbureaus geven intussen aparte cijfers voor die niet-financiële informatie. Moody’s heeft in het recente verleden een aantal gespecialiseerde bedrijven overgenomen (waaronder Vigeo Eiris, nvdr.) om aan de verwachtingen van de markt te voldoen. We merken dat een apart segment van investeerders actief is op deze markt. Voor onze green bond bleken heel andere investeerders interesse te tonen. Je ziet dit fenomeen ook optreden bij de analisten: daar heb je aparte teams voor financiële en niet-financiële informatie, soms zelfs binnen één instelling.

Laurent Marcelis: Dat staat bij ons nog in de kinderschoenen. De komende tijd werken we dat verder uit. Voor Unifiedpost is het nu vooral zaak om op een consequente manier te communiceren over de ontwikkelingen in het bedrijf. Ook de operationele KPI’s – bijvoorbeeld over de groei van het aantal klanten – komen daarin aan bod. Wanneer onze managers op basis daarvan beslissingen nemen, dan moeten we de aandeelhouders daarvan op de hoogte houden.

Eenvormig rapport maken

Koen Schelkens: We rapporteren al veel niet-financiële parameters, maar er zal nog veel meer op ons afkomen. Europa gaat heel strenge regels opleggen. Binnen het bedrijf zullen dan andere afdelingen onder druk staan om meer te rapporteren. Denk maar aan het milieudepartement, hr of de juridische afdeling. Het zal dan zaak zijn om van al die informatiestromen één coherent geheel te maken.

Laurent Marcelis: Klopt. Alle lagen van het bedrijf zullen dan moeten samenwerken om een eenvormig rapport te maken. Het zal niet lukken als elke afdeling zijn eigen stukje op tafel legt waarmee finance dan een mooi geheel moet maken. We moeten op het c-level die informatie coördineren. Dat is mijn taak als cfo.

Peter Van Craenenbroeck: Dat vind ik een logische keuze. Je hebt andere bedrijven die nu kiezen voor een chief digital officer.

Koen Schelkens: Fluvius heeft een corporate social responsibility board met aan het hoofd de secretaris-generaal van de raad van bestuur en een verantwoordelijke van elke afdeling: assetmanagement, aankoop, hr en milieu. Als verantwoordelijke investor relations zorg ik voor de rapportering.

Peter Van Craenenbroeck: Dan kom je op het terrein van procurement en supplychain, met alle moeilijkheden van dien van ESG-goedgekeurde lastenboeken.

Koen Schelkens: Precies. Wij gebruiken daarvoor het Ecovadis-platform, dat grote leveranciers over de hele wereld kan screenen. Fluvius is gestart met zijn twintig grootste leveranciers te vragen om zich daarbij aan te sluiten. Van zeventien hebben we snel een positief antwoord gekregen.

Laurent Marcelis: Dat is toch iets voor de grote jongens. Unifiedpost en ook onze concurrenten zijn nog niet zover. Ik vind ook dat het relevant is voor een Shell, maar niet voor ons. Over het algemeen staan wij volledig achter de filosofie die hier aan de grondslag van ligt, maar er blijven nog te veel verschillen in verwachtingen. Wij wachten op een standaard waarmee ook de kleinere organisaties aan de slag kunnen. Die zou op komst zijn.

Peter Van Craenenbroeck: Dat heeft ook altijd een keerzijde. Bijkomende regelgeving leidt altijd tot extra kosten. Kijk ook maar naar GDPR.

Koen Schelkens: Dat klopt wel. Wij hebben intussen groene en grijze obligaties. Het geeft een heel andere dynamiek met andere spelers en andere vragen.

Niet-financiële IFRS

Laurent Marcelis: Op het internationale vlak zie je nu ook discussies over de invoering van de niet-financiële IFRS. Die loopt achter op een Europees initiatief. Ik vind dat de Europese Commissie het aan zichzelf is verplicht om snel met een dergelijk kader te komen. De invoering ervan verloopt nog in stappen. Ook de revisoren doen dat stapsgewijs, nu nog vaak zonder diepgaande controle, maar wel al met een check over de aanwezigheid van specifieke rapporteringen.

Koen Schelkens: Daar werken we nu ook aan: we maken een inventaris van wat we allemaal moeten rapporteren.

Peter Van Craenenbroeck: Ook daar kunnen wij een meerwaarde bieden. Ambachtelijke methodes met veel rekenbladen en tekstbestanden verhogen het risico op fouten. Je moet daar een beter systeem voor gebruiken.

Laurent Marcelis: Ik wil dat traag opbouwen. Ik moet eerst zeker zijn dat we het intern aankunnen om tijdig en correct te rapporteren. Als dat zo is, kan het mee met de externe communicatie.

Peter Van Craenenbroeck: Uiteindelijk moet het toch in een geautomatiseerd systeem terechtkomen.

Koen Schelkens: Er zijn nu nog limieten aan wie dat moet doen. Het gaat om grote organisaties met meer dan 250 werknemers en meer dan veertig miljoen euro omzet.

Peter Van Craenenbroeck: Maar voor iedereen geldt dat je het verhaal achter de cijfers moet vertellen. Steeds meer mensen consumeren de cijfers en dan komt het erop aan om aan data storytelling te doen en die informatie verteerbaar te maken.

Koen Schelkens: Vaak hebben we tijdens een roadshow bij de investeerders maar een half uur om het verhaal te doen. Dan moet je inderdaad snel loskomen van de boekhouding.
Peter Van Craenenbroeck: Klanten vertellen me dat analisten net alleen willen spreken over wat er niet goed gaat: de uitzonderingen en de verrassingen. Het gaat er dan om de oorzaken of de achterliggende doelstellingen duidelijk te maken.

Koen Schelkens: Dat werkt in twee richtingen. Tijdens die gesprekken vang je ook op wat die analisten belangrijk vinden, gewoonlijk onder druk van hun eigen klanten.

Laurent Marcelis: Unifiedpost staat nog aan het begin van die ontwikkeling. We gaan ervan uit dat grote aandeelhouders ons een aantal jaren zullen volgen. Die willen de beloofde groeicurve zien. Dat volgen ze nauwgezet op.

Persoonlijk contact blijft belangrijk

Lieve Logghe, cfo van Euronav, kon op het laatste moment niet aanwezig zijn bij de rondetafel, maar gaf achteraf haar visie op communicatie door de financiële afdeling.

“Door de coronacrisis verlopen de contacten met investeerders en analisten nu al een tijd volledig digitaal. Hierdoor winnen we tijd en kunnen we veel flexibeler reageren op de vragen. Als beursgenoteerd bedrijf respecteren we een strakke planning, met onder andere elk kwartaal een earnings call. Dat is een webcast waarin wij de resultaten presenteren. Analisten, investeerders en andere stakeholders kunnen ons hierover interpelleren. Persoonlijk contact en persoonlijke gesprekken blijven voor mij belangrijk. Zo houd ik na die presentatie individuele gesprekken met een tiental investeerders. Die gesprekken vind ik erg boeiend, omdat ik veel kan leren van mijn gesprekspartners als ze vertellen wat zij en hun klanten belangrijk vinden.

Euronav is gespecialiseerd in het tankertransport van ruwe olie en draagt duurzaamheid hoog in het vaandel. Het is niet evident, maar toch is het onze focus om bij te dragen aan de aanpak van de milieu- en klimaatproblematiek. Dat doen we eerst en vooral door te opteren voor nieuwe, zuinigere schepen. Daarnaast zetten we de eerste stappen in het gebruik van biobrandstoffen, LNG en ammoniak. Het is belangrijk om buiten de gebaande paden te denken en flexibiliteit in te bouwen voor de toekomst.”

Rapportering

“Qua rapportering doen we nu al grote inspanningen. Sinds drie jaar nemen we de duurzaamheidsinformatie op in ons jaarverslag. Die rapportering gaan we dit jaar nog uitbreiden met een factbook over CO2-emissies. Dat wordt sowieso tegen 2023 een verplichting.

Euronav rapporteert ook aan het Carbon Disclosure Project (CDP). In 2020 was het de eerste keer dat Euronav zijn referenties over duurzaamheid indiende bij het CDP, waarbij we een B-score haalden. (A is de hoogste score). Het CDP-platform laat externe partijen toe te zien hoe we scoren ten opzichte van bedrijven uit andere sectoren.”

Informatie centraliseren

“Euronav was ook een belangrijke partner bij het opstellen van de Poseidon Principles, een wereldwijd kader voor verantwoorde scheepsfinanciering door klimaatoverwegingen te laten meespelen in kredietverleningsbeslissingen. Dat moet de decarbonisation van de internationale scheepvaart bevorderen. Die evolutie is nodig, maar we staan nog aan het begin. Bedoeling is ook om een platform te krijgen om de informatie te centraliseren voor alle betrokkenen.

Ons technisch departement beheert de concrete cijfers en data, net zoals bijvoorbeeld de gegevens over het brandstofverbruik, die als basis dienen voor de berekening van onze CO2-uitstoot. Een erkend bureau verifieert die gegevens. De opvolging van die certificaten is al een werk op zich. We hebben intussen per schip drie certificaten en we hebben 75 schepen. Deze certificaten worden gezipt met onze banken omdat de te betalen intrestvoet op de leningen gelinkt werd met een incentive gekoppeld aan de reductie van CO2-emissie.”

Koen Schelkens, Peter Van Craenenbroeck, Lieve Logghe Vlnr: Koen Schelkens, Peter Van Craenenbroeck, Lieve Logghe