Administratieve kafka: de UBO-registratie blijft op nummer 1

11 november 2020
Administratieve kafka: de UBO-registratie blijft op nummer 1

De formaliteiten rond het UBO-register staan nog steeds met stip op nummer één op de lijst van “administratieve rompslomp”. Dat blijkt uit de ITAA-barometer, de jaarlijkse enquête van het Instituut van de Belastingadviseurs en Accountants (ITAA).

“De ITAA barometer werd ingevuld door bijna 2.000 leden van het ITAA en geeft een accuraat beeld van wat leeft op het terrein”, aldus Bart Van Coile, voorzitter van het ITAA, “Het is dan ook geen wonder dat de negatieve weerslag van corona op de administratieve belasting en op het ondernemersvertrouwen dit jaar zijn intrede doet.”

Kafkaiaanse UBO-registratie

De UBO-registratie geeft zonder twijfel aanleiding tot de meeste frustratie. 84% van de respondenten stippen deze registratie aan als administratieve (over)last. Vorig jaar was dat 91%. In het door Europa verplichte UBO-register moeten alle ondernemingen aangeven wie binnen hun organisatie feitelijk de touwtjes in handen heeft. De implementatie ervan was een ware processie van Echternach. Onlangs berekende de Dienst Administratieve Vereenvoudiging (DAV) dat de totale administratieve kostprijs voor de Belgische bedrijven van deze registratie opliep tot 55,1 miljoen euro .

Ondanks dit alles blijkt dat er onlangs opnieuw bijkomende administratieve formaliteiten werden ingevoerd in het kader van de UBO-registratie. Dit gebeurde ná het afsluiten van de ITAA-barometer, zodat de impact ervan niet weergegeven is in de resultaten ervan. Het ITAA is zich momenteel aan het beraden om deze nieuwe formaliteiten aan te vechten bij de Raad van State.

Bart Van Coile, voorzitter ITAA: “Dit is de wereld op zijn kop! In de plaats van overbodige en kostelijke administratieve formaliteiten af te bouwen, vult de overheid de UBO-registratie nog aan met nieuwe administratieve rompslomp! Het ITAA roept de nieuwe regering dan ook met aandrang op om werk te maken van de administratieve vereenvoudiging van de UBO-registratie.”

Impact van COVID-19

Niet verwonderlijk stippen de respondenten de formaliteiten rond de coronamaatregelen door 70% van de respondenten aan als bijkomende administratie. Bovendien geven 75% van de respondenten aan dat de coronacrisis een negatieve rol speelt in de perceptie van het economische klimaat. Daar waar vorig jaar 14% van de respondenten aangaven dat het ondernemersvertrouwen in dalende lijn was, is dat dit jaar 43%. Ten slotte valt op dat 52% van de respondenten aangeven dat de maatregelen niet volstonden om de verliezen te beperken.

Bart Van Coile, voorzitter ITAA: “De coronaviruscrisis maakte de snelle invoering van ondersteuningsmaatregelen voor ondernemingen noodzakelijk. Toch blijft het zelfs in deze omstandigheden belangrijk om voor elke maatregel een goede lastenmeting te doen. Het ITAA stelt zijn expertise graag ter beschikking aan de beleidsmakers.”

De ITAA-barometer wordt jaarlijks afgenomen bij de bijna 15.000 Belgische accountants en belastingadviseurs, leden van het ITAA. De federatie wil zo de vinger aan de pols houden van wat leeft in de praktijk. De ITAA-barometer werd dit jaar beantwoord door net geen 2.000 leden van het ITAA uit verschillende regio’s.