Privacyverklaring

Meer netto voor alle loontrekkenden door aanpassing belastingschijven

7 december 2022
Tekst
Jo Cobbaut

De fiscus heeft vandaag de sleutelformule voor de nieuwe belastingschijven bekendgemaakt. Vanaf 1 januari 2023 stijgt voor alle Belgische werknemers het nettomaandloon, zowel in de privé- als de publieke sector. Dat komt door de jaarlijkse indexering en de aanpassing van de belastingtarieven in de bedrijfsvoorheffing.

Het nettoloon van alle Belgische werknemers stijgt met minimaal 600 euro netto per jaar. Dat blijkt uit loonberekeningen door hr-dienstverlener SD Worx, onder meer voor brutomaandlonen van 2.000 euro, 2.750 euro, 3.750 euro en 4.500 euro.

Indexering belastingtarieven

Kristiaan Andries, adviseur van het kenniscentrum van SD Worx, vertrekt voor zijn toelichting van de zeer hoge inflatie het afgelopen jaar. “Die vertaalt zich niet alleen in een automatische loonindexering per sector, maar ook in een hogere indexering van de belastingtarieven. Hierdoor komt een groter deel van je loon in een lagere belastingschaal terecht, met een hoger nettoloon tot gevolg. Dit jaar doet de aanpassing van onze belastingschijven het nettoloon met minimaal 50 euro per maand toenemen. Op jaarbasis gaat het over minimaal 600 euro netto. Ter vergelijking: twee jaar geleden was dit gemiddeld maar vijf euro per maand, of 60 euro per jaar. Vorig jaar ging het om ongeveer een derde, of 240 euro per jaar. Deze stijging staat nog los van de automatische loonindexering van de sectoren.”

Progressieve belastingschijven

In België gelden progressieve belastingschijven. Het totale jaarinkomen wordt opgesplitst in schijven. Per schijf geldt een ander belastingtarief. Deze belastingtarieven worden ook jaarlijks geïndexeerd om een onverkapte stijging van de belasting en een aantasting van de koopkracht te vermijden. De fiscus heeft nu de sleutelformule gepubliceerd voor 2023. SD Worx berekent op basis daarvan de cijfers voor 2023, al zijn die ook afhankelijk van specifieke gezinssituaties.

Voor inkomstenjaar 2022 berekende SD Worx de bedrijfsvoorheffing met de regels van 2022, dus met afronding van het belastbaar inkomen naar een lager veelvoud van 15 euro. De oude tabellen met de bedrijfsvoorheffing per schijf van 15 euro verdwijnen. Voor 2023 berekent SD Worx de bedrijfsvoorheffing op het werkelijk belastbare bedrag. Dit zorgt ervoor dat een verhoging niet meer kan leiden tot een licht lager nettobedrag.

Concrete voorbeelden

In onderstaande tabel maakt SD Worx een vergelijking tussen eenzelfde nettomaandloon in 2022 en 2023 om de indexering van de belastingtarieven beter te vergelijken. Hierbij wordt nog geen rekening gehouden met de loonindexeringen die veel sectoren kennen op 1 januari. Dit effect is weergegeven in de laatste kolom.

Enkele sectoren indexeren jaarlijks op 1 januari hun lonen, zoals de arbeiders en bedienden in de voedingsnijverheid (PC's 118 en 220), horeca (PC 302), bedienden in het aanvullend paritair comité voor bedienden (PC 200), arbeiders in het wegvervoer en logistiek voor rekening van derden (PC 140.03), … Daarom simuleert SD Worx de impact op het nettoloon door een combinatie van de aanpassing van de belastingtarieven met een index van het brutomaandloon. De simulatie gaat uit van een indexatie met elf procent.