Privacyverklaring

7 op 10 naar het werk met de wagen

23 september 2020
Tekst
Jo Cobbaut

Zeven op de tien Belgen neemt ook in 2020 de wagen naar het werk. Internationaal zitten we daarmee in de middenmoot.

Dat blijkt uit internationaal onderzoek door hr-dienstenverlener SD Worx, die in België 2500 werknemers bevroeg.

Vooral de ‘eigen’ wagen

Zeven op de tien Belgen kiest voor de auto voor de woon-werkverplaatsingen. Daarmee zit België in de middenmoot. Enkel Nederland en de UK doen het met minder auto. In België geeft meer dan de helft van de werknemers (55%) aan de ‘eigen wagen’ te nemen voor woon-werkverkeer. Ook in onze buurlanden primeert de eigen wagen: Frankrijk en Duitsland spannen de kroon met 65% gebruik van de eigen wagen.

Bedrijfswagens en salariswagen

Belgen zijn dus niet de slechtste leerling van de klas, ook al komt één op de zeven Belgische werknemers (14%) met een bedrijfswagen; in Nederland is dit negen procent. Opvallend voor de bedrijfswagens in België is dat het bij meer dan de helft (8% in totaal) gaat om een functiewagen, nodig om bijvoorbeeld klanten te bezoeken. Zes procent zegt een salariswagen te hebben. Dat is meer dan in onze buurlanden.

De deelauto krijgt niet alleen in België maar ook in de buurlanden weinig voet aan de grond (nergens meer dan 3%).

Vergeleken met 2019 zijn er geen significante evoluties, al daalde het gebruik van de motorfiets van 3% naar 2%. De keuze voor de (bedrijfs-)wagen en het openbaar vervoer bleven nagenoeg status quo. Hier zien de onderzoekers voorlopig geen corona-effect.

Belg overweegt duurzame alternatieven op voorwaarde dat...

Een kwart van de ondervraagde werknemers wil zijn auto onder geen beding inruilen. Toch zijn er hefbomen voor duurzame initiatieven.

  • 27% staat er voor open als ze even snel zijn;
  • 20% overweegt het openbaar vervoer mocht de dienstverlening beter zijn;
  • 18,6% wil meer comfort.

Veerle Michiels van SD Worx: “Werkgevers die een voortrekkersrol willen spelen, houden er best rekening mee dat bij hun werknemers heel wat verschillende voorkeuren en behoeften spelen.”

SD Worx ziet wel kansen voor het federale mobiliteitsbudget, waarmee je een milieuvriendelijke wagen kan kiezen in combinatie met bv. openbaar vervoer of fiets.

  • 8 % spreekt zich hier positief over uit,
  • 10 % zou een elektrische fiets of step gebruiken van de werkgever,
  • 7 % zou in ruil voor een fietsvergoeding de fiets opspringen naar het werk,
  • 6 % wil graag openbaar vervoer gebruiken als dit volledig betaald wordt door de werkgever en
  • 6 % zegt wel iets te zien in een deelauto.

“Opnieuw potentieel voor het mobiliteitsbudget,” zo concludeert Veerle Michiels: “Al deze duurzame oplossingen zijn mogelijk binnen de tweede pijler van dit budget en genieten daar van een erg gunstige (para)fiscale behandeling.”

Bron: SD Worx