Meer dan 10% indexering van lonen in januari 2023

31 augustus 2022
Beeld
Foto door Magda Ehlers via Pexels

Sectoren met één indexering per jaar stevenen af op een historisch hoge loonsverhoging van meer dan 10% in januari 2023.

Dat blijkt uit de maandelijkse inschatting op basis van de macro-economische inflatiecijfers van HR-dienstverlener SD Worx, die meer dan een derde van alle lonen in de privésector in België berekent. Een prognose biedt geen zekerheid maar het is al duidelijk dat de hoge inflatie van de laatste én de komende maanden zorgt voor ongezien snelle en hoge loonindexeringen. In vergelijking met de laatste 10 à 15 jaren lag het ‘normale’ indexeringstempo gemiddeld lager dan 2% op jaarbasis.

Ook in sectoren waar de lonen indexeren bij het overschrijden van een spil, merkt SD Worx dat de snelle opeenvolgende indexeringen blijven aanhouden. Zo zullen de lonen van werknemers in de gezondheidssector (ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen, …) vermoedelijk vijf keer met 2% indexeren.

“Na een zeer lichte daling in juli, stijgt de inflatie deze maand opnieuw fors. Uitgedrukt in de zogenaamde gezondheidsindex (zonder rekening te houden met de prijs van alcohol, tabak, benzine en diesel), stijgt de inflatie van 9,07% in juli, naar 9,70% in augustus. We bevinden ons op het hoogste niveau sinds maart 1976”, licht Geert Vermeir, juridisch expert bij SD Worx toe.