Privacyverklaring

Slecht betalingsgedrag fnuikt investeringen in duurzaamheid

14 juni 2022
Tekst
Peter Ooms

Uit een Europese studie van Intrum over het Europese betalingsgedrag blijkt dat 7 op de 10 Belgische bedrijven meer zouden investeren in duurzaamheid als hun facturen sneller betaald zouden worden.

Maar liefst 7 op de 10 Belgische bedrijven geven aan dat ze meer zouden investeren in duurzaamheid, mochten klanten minder lang wachten met het betalen van hun facturen. Dat ligt in lijn met de Europese bedrijven volgens een eerste analyse van het European Payment Report van Intrum dat eind juni verschijnt.

Grote bedrijven vertragen betalingen

Helaas is de realiteit vandaag dat meer dan de helft van de 11.000 ondervraagde bedrijven in Europa aangeeft dat grotere ondernemingen langere betalingstermijnen afdwingen. 6 op de 10 Europese bedrijven is daarom een voorstander om financiële duurzaamheid een verplicht onderdeel te maken van de duurzaamheidsrapportering (ESG). “Facturen tijdig betalen, moet een volwaardig onderdeel van het duurzaamheidsbeleid van bedrijven worden. De criteria moeten niet enkel gaan over mens, milieu en goed bestuur (ESG), maar ook over financiële duurzaamheid. Dat laatste heeft duidelijk een impact op onze ganse maatschappij”, zegt Guy Colpaert, managing director van Intrum Benelux.

Een oplopende inflatie en de oorlog in Oekraïne: het zijn twee elementen die onze bedrijven de laatste maanden heel wat kopzorgen bezorgd hebben. En dat terwijl de gevolgen van de coronacrisis nog voelbaar zijn. In een klimaat van onzekerheid kunnen bedrijven een bijkomend probleem als slecht betalingsgedrag missen als kiespijn. Toch dwingen steeds meer grote bedrijven langere betalingstermijnen af.

Langere betalingstermijnen afgedwongen bij helft bedrijven

Op dit moment zitten multinationals in een sterke positie om langere betalingstermijnen af te dwingen bij kleinere bedrijven en ondernemingen. En dat doen ze dan ook steeds vaker. Op de vraag of het bedrijf langere betalingstermijnen heeft moeten aanvaarden terwijl het dat liever niet deed, zegt 47% van de Belgische respondenten uit het European Payment Report van Intrum dat ze dat hebben moeten doen op vraag van een multinational. Vorig jaar lag dat aantal met 38% nog aanmerkelijk lager.

"Late betalingen zijn een eeuwigdurend probleem, maar in het huidige klimaat is het verontrustend om te zien dat grotere bedrijven hun eisen aan kleinere leveranciers opvoeren. Veel van de kleinere bedrijven zijn verzwakt door de coronacrisis en zijn niet in staat om werknemers aan te werven en hun producten en diensten te ontwikkelen op de manier dat ze dat anders zouden doen”, zegt Guy Colpaert, managing director van Intrum Benelux

Snelle betalingen impuls voor investeringen in duurzaamheid

Het Europese onderzoek van Intrum peilt ook naar de intenties van bedrijven om meer te investeren in bepaalde domeinen mochten ze sneller betaald worden door hun klanten.

  • 46% van de Belgische bedrijven geeft in dat geval aan meer te investeren in rekrutering
  • 71% zegt dat ze dan zelf hun toeleveranciers ook sneller zouden betalen
  • Bijna 7 op de 10 bedrijven (69%) antwoorden dat ze het productaanbod of de dienstverlening willen verbeteren.
  • Maar heel opvallend: 7 op de 10 bedrijven (69%) zeggen meer te investeren in duurzaamheid.

"Het is bemoedigend om te zien dat bedrijven zich richten op duurzaamheid. Het is belangrijk om te beseffen dat snellere betalingen en goede bedrijfspraktijken rond betalingen bedrijven in staat stellen om de maatregelen te nemen die ze op een aantal gebieden nodig hebben. Slecht betalingsgedrag heeft een impact op de hele bedrijfsvoering”, zegt Guy Colpaert.

Financiële duurzaamheid als onderdeel van de ESG-score

Op de vraag of financiële duurzaamheid een verplicht onderdeel moet uitmaken van de duurzaamheidsrapportering, de zogenaamde ESG-score (environment, social, governance), antwoordt 63% van de Belgische bedrijven dat dit verplicht zou moeten zijn. Slechts een kleine minderheid van 3% vindt dat dit absoluut niet nodig is. Intrum pleit ervoor om financiële duurzaamheid mee op te nemen in die ESG-score.

“Financiële duurzaamheid wint echt aan belang, want het heeft een invloed op de hele waardeketen. Dan kun je het hebben over de opdrachtgevers of schuldeisers, die een factuur opmaken en versturen, alsook alle andere partijen die in die keten een rol spelen. Iedereen zou oog moeten hebben voor de sociaal-maatschappelijke verantwoordelijkheid die iedereen draagt. Het zou goed zijn om die financiële duurzaamheid ook te laten meetellen in het bepalen van de ESG-score van een bedrijf”, zegt Guy Colpaert van Intrum.

Meer in het topic: