Solvay: “Genderpariteit stimuleert rendabiliteit”

11 maart 2022
Solvay: “Genderpariteit stimuleert rendabiliteit”

Solvay publiceert voortaan man/vrouw verloningsratio’s voor de leidinggevenden aan de top. Het wetenschapsbedrijf start ook een Solvay Leadership Community die de evolutie inzake inclusiviteit, gelijkheid en diversiteit zal opvolgen en stimuleren.

De Solvay Leadership Community (SLC) omvat zo’n 50 leidinggevenden. Die is uiteraard bewust divers samengesteld, met de klemtoon op genderdiversiteit (met 49% vrouwen in het beslissend orgaan). De SLC zal regelmatig samenkomen om ervaringen te delen.

Genderpariteit stimuleert rendabiliteit

Ceo Ilham Kadri is er van overtuigd dat “het versnellen van genderpariteit aan de top zal helpen om talent aan te trekken, wat dan weer de performantie van de groep ten goede komt.”

Solvay zal voortaan ook jaarlijks transparant rapporteren over salarisratio’s van de topmanagers in de hele groep.

Salarisratio’s

Voor 2021 staat de ratio van de gemiddelde salarissen tussen vrouwelijke en mannelijke medewerkers in de zes grootste vestigingen. Het gaat om België, Brazilië, China, Frankrijk, Italië en de VS.

  • .95 (junior management),
  • .95 (middle management) en
  • .96 tot 1.00 voor de top

Dit cijfer is af te zetten tegen het gemiddelde loon van mannelijke werknemers als 1.00. Het gaat om ratio’s die niet werden aangepast aan aspecten als performance, ervaring en vaardigheden.

“Solvay gelooft in en handelt naar de principes van gelijk loon voor werk van gelijke waarde. Dat begint bij de starters en gaat tot op het topniveau, los van leeftijd, gender, etniciteit, of welk ander irrelevant criterium dan ook,” zo schrijft Nathalie van Ypersele (foto). De Chief Diversity, Equity and Inclusion Officer wil werk maken van “de identificatie, publicatie en opheffing van ongewenste structurele loonverschillen.”

Ouderschapsverlof

Sedert een jaar loopt bij Solvay ook het One Dignity track record. Op de lijst van activiteiten staan:

  • de viering van de geboorte van ruim 200 baby’s wereldwijd in Solvay families. Die genoten alle van de uitgebreide en universele ouderschapsregeling van 16 weken. De regeling voor alle nieuwe ouders staat los van gender.
  • ruim 450 vrouwen tekenden in voor de A-Effect Ambition challenge. Die daagt vrouwelijke leiders uit om hun ambitie actief na te streven;
  • training over onbewuste vooroordelen voor alle topleiders;
  • het actief mentoren en sponsoren van vrouwen en van Employee Resource Groups voor LGBTQ+ medewerkers, Amerikaanse werknemers met Afrikaanse root en mannen die zich inzetten voor echte verandering (MARC).

“Onze ambitie is dat alle vrouwen voldoende steun genieten om hun volledige zelf in hun werk te kunnen leggen,” zo zegt ceo Ilham Kadri.