Ceo levert in om signaal te geven

4 mei 2020
Tekst
Jo Cobbaut
Ceo levert in om signaal te geven

Ilham Kadri, de ceo van de Solvay, levert 15 procent in en stort het in een Coronafonds. De ceo van de fastfoodketen Yum Brands in de VS schenkt zijn volledig jaarsalaris weg. Elke medewerker die getroffen wordt door de crisis, krijgt duizend dollar. Ze zijn niet de enigen. Wat hopen topverdieners plots te bereiken?

Het gaat voor alle duidelijkheid dus niet om inleveringen opgelegd door een raad van bestuur wegens niet behaalde doelstellingen. “In ons land gebeurt dat overigens zelden, al zijn die maatregelen dikwijls effectief”, weet Xavier Baeten uit onderzoek. Als professor Reward & Sustainability bij Vlerick kijkt hij met speciale belangstelling naar deze trend.

Solidariteit tonen

De inleveringen hebben iets paradoxaals; in tijden van crisis werkt de ceo toch niet minder, maar juist harder? In moeilijke tijden heb je toch net een meer visionaire leider nodig? Volgens Xavier Baeten doen de bedrijven er toch wel goed aan om de solidariteit sterker te laten doorwegen. “We merken dat het belangrijk is dat de top solidair is en het voorbeeld geeft. Bovendien leidt het tot een gevoel van samenhorigheid – we are in this together.” Vandaag hebben een aantal bedrijven de overstap gemaakt naar volledige of deeltijdse, tijdelijke werkloosheid. Dat komt voor bepaalde werknemers hard binnen. “Het inleveren door de werknemers is een pijnlijke zaak en kan een negatieve impact hebben op hun werkattitude. Zelfs een tijdelijke werkloosheid van slechts 20 procent heeft zijn weerslag op de psychologie van medewerkers.”

Strategische sociale verantwoordelijkheid

Maar een inlevering kan ook te maken hebben met wat Xavier Baeten ‘filantropie’ noemt. De ceo levert in en stort het bedrag voor het goede doel. In dit geval verminderen de kosten voor het bedrijf niet. Het geeft iets terug aan de gemeenschap, bijvoorbeeld door het bedrag te storten in een intern of extern fonds, een goed doel dus. De meeste bedrijven ziet Xavier Baeten kiezen voor een fonds voor liefdadigheidsinstellingen die COVID-19 bestrijden.

Herverdeling

Er zijn ook bedrijven die de pay cut aan de top als een interne herverdeling gebruiken, meer bepaald om de zwaarst getroffen medewerkers (hetzij door ziekte, hetzij door inlevering op hun salaris) te helpen. Dat is een mooi voorbeeld van strategische sociale verantwoordelijkheid. Dat is wat de Amerikaanse fastfoodketen Yum Brands doet. Daar schenkt de ceo zijn volledig jaarsalaris weg. Het wordt omgezet in een donatie van duizend dollar aan elke medewerker die door het coronavirus werd getroffen.

Bij Solvay gebeuren de beide. De chemie- en materialengroep stort geld in een fonds om dat voor een gedeelte te gebruiken voor de eigen werknemers die getroffen zijn door het virus. Solvay toont zich hier sociaal verantwoordelijk als werkgever. “Solvay zorgt voor de eigen werknemer en dat is belangrijk als je weet dat niet elk land een even goede sociale zekerheid heeft als de onze”, zegt Xavier Baeten. Daarmee vermijdt het bedrijf ook dat de werknemers geld zien wegvliegen, dat ze liever aan zichzelf besteed hadden gezien.