Lidl Belgium, Luminus en AMS in de prijzen met duurzaamheidsverslagen

28 januari 2021
Tekst
Philip Verhaeghe
Lidl Belgium, Luminus en AMS in de prijzen met  duurzaamheidsverslagen

Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR-IRE) organiseerde op 26 januari de prijsuitreiking van zijn Awards voor de Beste Belgische Duurzaamheidsverslagen.

Het IBR beloont organisaties die op een innovatieve en transparante manier communiceren over hun sociale en milieugebonden resultaten. En dit naast de financiële gegevens.

Deelnemers en jury

28 ondernemingen die ofwel beursgenoteerd zijn, ofwel meer dan 1000 werknemers tellen, 7 KMO’S en 16 andere organisaties (zoals vzw’s of overheidsinstellingen) zorgden samen voor 51 duurzaamheidsverslagen. Elk van de 25 leden van de zeer diverse jury heeft een twintigtal verslagen moeten doornemen. Elk verslag werd minstens door drie juryleden onderzocht. In hun briefing was er sprake van criteria zoals materialiteit en impact (gekwantificeerde KPI's, vergelijking met collega's, vergelijking over de jaren heen), de normen van het Global Reporting Initiative (GRI), de verwijzingen naar de SDG’s en de Belgische wetgeving omtrent de niet-financiële informatie. Naar goede traditie is er op de website een uitgebreid en leerrijk juryrapport beschikbaar met de links naar alle jaarverslagen.

Laureaten:

Beste Eerste Duurzaamheidsverslag:

Service Public de Wallonie haalde het van de andere elf ‘eerstelingen’. De Jury waardeerde ‘de raadpleging van alle stakeholders, het gedetailleerde materialiteitsproces en het gebruik van GRI met details over sociale aspecten’.

Beste creativiteit en originaliteit:

Het vlot leesbare beknopte en eerlijke verslag van Lidl België kreeg de prijs wegens ‘de mooie en originele lay-out en de focus op doelstellingen en realisaties’.

Best Stakeholders Inclusiveness and Engagement:

Luminus "wegens de sterke dialoog met en de grondige raadpleging van zijn stakeholders”.

Beste baanbrekend pionierswerk met betrekking tot SDG 2030 Agenda:

In de categorie 'Andere organisaties' werd het rapport van Stad Gent uitverkoren. “Zonder een echt duurzaamheidsrapport te zijn geeft het een goed en uitgebreid voorbeeld van hoe men de agenda 2030 in kaart kan brengen.”

In de categorie 'Grote organisaties' werd het rapport van KBC gelauwerd ‘omdat het zijn duurzaamheidsstrategie illustreert en zijn materialiteitsbeoordeling uitvoert vanuit de focus op de SDG's’.

In de KMO categorie beloonde de jury het verslag van Luminus dat zijn ‘materialiteitsmatrix baseert op de doelstellingen van de meeste relevante SDG's’.

'Best Impact Sustainability Report' (de hoofdprijzen)

Bij de andere organisaties haalde Antwerp Management School het in de online publieksstemming. De andere genomineerde was Service Public de Wallonie. De jury had AMS genomineerd wegens “de uitgewerkte en goed gepresenteerde matrix gekoppeld aan SDG's, de evenwichtige informatie en het duidelijk GRI-overzicht”.

In de categorie duurzaamheidsverslagen van KMO’s was de award opnieuw voor het uitstekende Luminus-rapport. ‘Dit evenwichtige verslag biedt voldoende aandacht voor zijn uitdagingen en de verantwoording van de keuzes; ruime aandacht voor de context en de markttrends, Sommige onderwerpen worden aan externe verificatie onderworpen en het verslag is gebaseerd op GRI’.

Bij de grote organisaties tenslotte haalde Lidl België het met groot numeriek overwicht in de publieksstemming van Solvay. De reden is volgens ons niet ver te zoeken. De ter plaatse aanwezige vertegenwoordiger van Lidl gaf net voor de stemming een bevlogen, zeer authentieke en originele speech. En dat terwijl de niet zo extraverte duurzaamheidsverantwoordelijke van Solvay zijn sobere toelichting online gaf.

Wie de moeite neemt het geïntegreerd jaarverslag van Solvay te vergelijken met het duurzaamheidsverslag van Lidl mag er het zijne of hare van denken… Waarom de deskundige jury deze prestigieuze award liet afhangen van de grillen van een publiekspoll is ons een raadsel.