THUISWERK LEIDT NIET TOT MINDER BEDRIJFSWAGENS

24 mei 2022
Beeld
Arval
THUISWERK LEIDT NIET TOT MINDER BEDRIJFSWAGENS

Negen op tien Belgische bedrijven houden hun bedrijfswagenpark op peil of breiden het zelfs uit. Volgens acht op tien fleetmanagers verandert het blijvende thuiswerk niets aan hun mobiliteitsbeleid. Bovendien neemt de elektrificatie zeker geen hoge vlucht.

Dat blijkt uit de jaarlijkse Mobility & Fleet-barometer van het Arval Mobility Observatory.

Groeiende en stabiele bedrijfswagenparken ondanks blijvend thuiswerk

Slechts 6 procent van de fleetverantwoordelijken verwacht in de nabije toekomst dat het bestaande bedrijfswagenpark verkleint. Bij de anderen is de verwachting dat het aantal medewerkers met een bedrijfsvoertuig stabiel blijft (73%) of verder aangroeit (19%).

Als redenen geven de bedrijven aan dat

 • hun activiteiten verder uitbreiden (46%),
 • er plannen zijn om een systeem met deelbedrijfswagens in te voeren (30%) en
 • om nieuw talent aan te trekken, of personeel te behouden (28%) door bedrijfswagens. aan te bieden

Volgens 2 op de 3 fleetmanagers heeft de pandemie geen impact gehad op de grootte van hun bedrijfswagenpark. 85% geeft ook aan dat telewerk of thuiswerk geen invloed heeft, of zal hebben op hun verdere mobiliteitsbeleid.

De helft van de Belgische bedrijven wil de medewerkers 3 dagen per week laten telewerken of het huidige telewerkbeleid verhogen tot 3 dagen per week. Vanuit die optiek verwachten de bedrijven bijgevolg een daling van het aantal afgelegde kilometers van zo’n 28% op jaarbasis.

Helft bedrijfswagens rijdt nog op benzine en diesel in 2025

​Van de ondervraagde fleetmanagers zal de helft (49%) van de personenwagens over 3 jaar enkel via een verbrandingsmotor (benzine en diesel) worden aangedreven. Bij de lichte vrachtvoertuigen ligt het cijfer nog iets hoger (57%).

Het aandeel volledig elektrische wagens in 2025 wordt geschat op respectievelijk 20% voor de personenwagens en 24% voor de lichte vrachtvoertuigen. Vandaag heeft wel al de helft van de bevraagde bedrijven hybride of volledig elektrische wagens in haar vloot.

Een grote uitschieter qua motivatie om (deels) elektrisch te rijden, is er niet. Fleetmanagers wijzen ongeveer even vaak op

 • de lagere milieu-impact,
 • fiscale redenen,
 • CSR-initiatieven,
 • imagoverbetering, of
 • anticiperen op verregaandere (lokale/gewestelijke) overheidsrestricties.

Zes op de tien fleetmanagers zien nog verschillende hinderpalen voor volledig elektrische wagens tegen 2025:

 • 28% mist een laadoplossing bij de medewerker thuis;
 • 24% vindt het prijsverschil tegenover andere aandrijvingen te hoog;
 • 22% betwijfelt of er voldoende laadmogelijkheden zijn langs de openbare weg;
 • 22% zegt dat er (nog) geen laadpunten beschikbaar zijn bij hun kantoren.

“Bij bedrijven die al BEV wagens hebben, of overwegen ze in gebruik te nemen, geeft bijna 7 op de 10 aan in de nabije toekomst laadmogelijkheden op de werklocatie te overwegen, terwijl bijna 4 op de 10 overweegt ook de laadmogelijkheden bij de werknemers thuis te ondersteunen,” zo ziet Yves Ceurstemont van Arval Mobility Observatory. Bedrijven die reeds geëlektrificeerde voertuigen hebben, hanteren sterk uiteenlopende laadpaalregels. Ze variëren van gratis laden op het werk, betalend laden aan de bedrijfspaal, gratis laadpaalinstallaties bij werknemers thuis, tot werknemers die hun laadpaal zelf betalen.

Flankerende mobiliteitsoplossingen

Bijna 2 op de 3 bedrijven biedt vandaag minstens één flankerende mobiliteitsoplossing aan, naast de bedrijfswagen aan zoals bike leasing/sharing, een gedeeld bedrijfswagenpark, het mobiliteitsbudget, etc… . 14% van de bevraagde ondernemingen wil die de komende 3 jaar aanbieden. Dat maakt dat 74% van de bedrijven een alternatief mobiliteitsaanbod zullen hebben uitgebouwd binnen dit en 3 jaar.

Bij 28% van hen kan het mobiliteitsbudget een deel van het huidige bedrijfswagenpark vervangen. Andere alternatieven geven de fleetmanagers minder kansen om bedrijfswagens te vervangen.

Telematica

​28% van de bevraagde bedrijven (een deel van) rusten hun wagens uit met telematica. 44% doet dat voor de veiligheid en om de locatie van het voertuig te kunnen bepalen. 25% doet het om ongeoorloofd gebruik (volgens bijvoorbeeld de fiscale regelgeving) te vermijden.