Overheid moet bedrijfswagen en mobiliteit verduurzamen voor bedrijven

16 september 2021
Tekst
Jo Cobbaut
Overheid moet bedrijfswagen en mobiliteit  verduurzamen voor bedrijven

De bedrijfswagen blijft belangrijk voor het beloningspakket. Werknemers vragen vooral keuzemogelijkheden en veel minder naar elektrische voertuigen. De werkgevers van hun kant kijken vooral naar de overheid om verduurzaming (fiscaal) te versnellen. Zelf stellen ze zelden concrete doelen, al zijn ze niet zelden ontevreden over het eigen beleid.

Een en ander blijkt uit het onderzoek naar ‘Mobiliteit vanuit een belonings- en duurzaamheidsperspectief’ door het Centre for Excellence in Strategic Rewards aan Vlerick Business School.

Professor Xavier Baeten en onderzoekster Angie Van Steerthem verwerkten input van 320 bedrijven. Ze peilden naar de huidige praktijken, naar opinies en uitdagingen. Het onderzoek wilde in kaart brengen in welke mate bedrijven inzetten op een duurzaam mobiliteitsbeleid en hoe ze dit aansturen, maar ook peilde het naar de perceptie van werkgevers i.v.m. de houding van de werknemer. Ook de prioriteiten voor de toekomst kwamen aan bod.

Ontevredenheid

Een eerste opmerkelijke bevinding is de ontevredenheid

  • 45% van de bedrijven is niet tevreden met het eigen mobiliteitsaanpak;
  • 29% is ietwat tevreden en
  • 26% is effectief tevreden.

Het valt op dat bedrijven die meer keuzemogelijkheden bieden inzake mobiliteit, ook tevredener zijn met hun beleid.

Mobiliteitsopties

Bij de mobiliteitsopties die bedrijven bieden aan hun werknemers, domineert nog altijd de bedrijfswagen. Hij is voor drie op vier de meest voorkomende optie is (73%).

Deze wordt gevolgd door de fiets (resp. 38% voor de elektrische fiets en 34% voor de niet-elektrische fiets). Het viel op dat de fiets veel sterker is ingeburgerd bij grote bedrijven. 75% van de bedrijven in de steekproef met meer dan 1.000 werknemers biedt een fiets aan; bij de relatief kleinere bedrijven is dat slechts 42%.

Elektrische voertuigen

Professor Xavier Baeten (Vlerick Business School) stelt vast dat er nog stappen moeten worden gezet richting duurzaamheid: “Zo zien we dat volledig elektrische voertuigen nog maar in 37% van de bedrijven in onze steekproef op dit moment zijn opgenomen in de fleet. Het zal dan ook niet verbazen dat slechts 15% van de bedrijven een laadkaart voorziet, en slechts 13% voorziet in een oplaadpunt thuis.” Ook het kortetermijngebruik van het openbaar vervoer (bv. een halfjaarlijks abonnement, dagtickets) is niet echt ingeburgerd.

Nog weinig apps voor mobiliteitsopties

Het onderzoek besteedde ook aandacht aan de manier waarop bedrijven hun mobiliteitsaanpak aansturen. Een groeiend aantal bedrijven biedt meerdere mobiliteitsopties aan als onderdeel van het beloningspakket, maar slechts 13% van de deelnemende bedrijven stelt een applicatie ter beschikking aan de werknemers om de mobiliteitsopties te beheren.

Doelen

Een belangrijk instrument om effectief stappen te zetten richting duurzame mobiliteit, bestaat erin concrete doelstellingen te vast te leggen. Maar slechts 28% van de bedrijven stelt effectief doelen. Deze kunnen bestaan uit een beperking op de tankkaart, het reduceren van het aantal gereden kilometers, het reduceren van de CO2-emissie van de vloot, enz.

Overheid zal moeten duwen

Tot slot werd ook gepeild naar opinies en prioriteiten. Daaruit bleek dat de wagen een belangrijk onderdeel blijft in het beloningspakket. Tegelijk bleek dat de werknemers zelf niet meteen de drijvende kracht zijn in de transitie naar duurzame mobiliteit. Daarvoor kijken de bedrijven naar de overheid: ze geven aan dat het fiscaal regime een grote impact heeft op hun besluitvorming rond mobiliteit en ze verwachten van de overheid ook een sterke(re) daadkracht.

Minder auto’s geen prioriteit

Rekening houdend met de opinie van de werknemers, zal het dan ook geen verbazing wekken dat het niet meteen een prioriteit is voor de bedrijven om het wagenpark te verminderen. Wél prioritair zijn:

  • meer volledig elektrische wagens,
  • een flexibeler aanbod inzake de transportmodi en
  • deels ook het veranderen van het gedrag van de werknemers op het vlak van de mobiliteit.

Het Centre for Excellence in Strategic Rewards van Vlerick Business School is een academische denktank met Hudson als Chair Partner en meer dan 40 ondernemingen.

Foto: Vlerick