Vrouwen verdienen beter

1 oktober 2019
Vrouwen verdienen beter

Banken geven vrouwen vaak duurdere kredieten met strengere voorwaarden, hoewel het risico niet verschilt van dat bij mannen. Dat is de conclusie van het eindwerk van Lise Moens en Ellen Bracke aan de Universiteit Gent.

Voor hun eindwerk onderzochten Ellen Bracke en Lise Moens het verband tussen het gender van de kmo-bedrijfsleider en de financiële gezondheid van kmo’s in Vlaanderen. Uit de literatuur blijkt dat in Europa genderdiscriminatie optreedt op het vlak van bankfinanciering. Dat uit zich op verschillende vlakken. Zo weigeren banken meer krediet aan vrouwen. Ze vragen hogere intrestvoeten, een hogere waarborg en leggen striktere kredietlimieten op. Vrouwelijke bedrijfsleiders moeten ook meer informatie vrijgeven om dezelfde kredietvoorwaarden te krijgen als hun mannelijke collega’s. Tegelijk zijn vrouwen doorgaans meer risicoavers, onzekerder. Ze onderwaarderen hun eigen projecten ten opzichte van mannen. Door deze eigenschappen vragen vrouwen doorgaans kleinere bedragen. Daarbovenop liggen de bedragen die zij krijgen vijf procent lager.

Correctere kredietaflossing

Uit de studie van Ellen Bracke en Lise Moens blijkt dat dit onterecht is. “Bij particulieren hebben vrouwelijke kredietnemers een lagere default rate. Ze lossen hun krediet correcter af, binnen de afgesproken termijnen. In de bedrijfswereld hebben ondernemingen geleid door vrouwen een lagere verhouding van schuld op eigen vermogen. Uit het onderzoek in het kader van deze masterproef blijkt dat vrouwelijke bedrijfsleiders in Vlaanderen financieel minstens even gezonde kmo’s leiden als hun mannelijke collega’s. Deze gelijke default rate zou zich best weerspiegelen in gelijke kredietvoorwaarden. Dat blijkt in de praktijk niet het geval. Dit soort discriminatie is dan ook niet eerlijk. Er bestaat geen enkele gegronde verklaring voor de vastgestelde genderdiscriminatie bij bancaire financiering”, schrijven de studenten in hun thesis.

Groei-opportuniteit voor de samenleving

De kern van het onderzoek bestaat uit de analyse van de default rate, aan de hand van de multiscore van Graydon. Daaruit blijkt dat die in Vlaanderen niet verschilt voor mannelijke en vrouwelijke bedrijfsleiders. “Gezien de micro- en macro-economische impact is het belangrijk dat Belgische banken eerst nagaan in hoeverre dit fenomeen speelt binnen hun eigen instelling. Zijn ze dan bereid mee te werken aan verdere studies op dit vlak? Kredietinstellingen kunnen op deze manier toegang krijgen tot een nieuw en zeker geen oninteressant segment van de markt. Meer vrouwelijk leiderschap ontwikkelen is geen vrouwenkwestie, maar een groei-opportuniteit voor de hele samenleving”, volgens Ellen Bracke en Lise Moens. Beiden zijn inmiddels met grote onderscheiding afgestudeerd in de richting Finance en Risicomanagement. Professor Rudy Aernoudt was de promotor van deze thesis.