Werner Jacobs aan de slag als Group CFO van Universiteit Antwerpen

3 september 2021
Werner Jacobs aan de slag als Group CFO van Universiteit Antwerpen

Op 1 september is Werner Jacobs aan de slag gegaan als Group CFO van de Universiteit Antwerpen. De eerste maand werkt hij nog samen met zijn de huidig Group CFO Martin Decancq die weldra met pensioen gaat.

De universiteitsomgeving trok Werner Jacobs meteen aan. “Maar ook de universiteit was op zoek naar iemand met mijn profiel, met kennis van zaken uit de bedrijfswereld én de non-profitsector. Mijn ervaringen bij De Lijn, TriFinance, Bpost en Belgacom en zullen zeker van pas komen. Daarnaast stel ik van bij het begin vast dat er een goede overeenkomst is op het vlak van cultuur en waarden”, zegt Werner Jacobs.

De eerste prioriteit van de kersverse financiële beheerder is het opmaken van de begroting voor het komende jaar. “Dat is een erg leerrijk proces dat ik nu voor het eerst meemaak. De grote lijnen liggen vast omdat er ook geen grote veranderingen waren in de inkomstenstromen. De universiteit krijgt geld binnen via de overheid, de studenten en de bedrijven zowel voor onderzoek als onderwijs. Het is de opdracht voor de komende jaren om die laatste inkomstenbron te vergroten. Dat kan door een intensievere samenwerking op het vlak van onderzoek met verschillende bedrijven. De universiteit heeft al heel wat ervaring met joint-ventures en spin-offs. Het zal eropaan komen om dat nog te intensifiëren. Op die manier kunnen we ook de opgebouwde kennis gaan valoriseren.”

Werner Jacobs komt aan het hoofd te staan van een team van ongeveer vijftig mensen op de financiële afdeling. Daarbij horen ook een aantal specialisten op het vlak van het Europees Stelsel van Rekeningen dat alle overheidsorganisaties moeten gebruiken in hun rapportering naar de overheid. “Maar er is ook een heel nauwgezette projectboekhouding nodig voor de vele onderzoekstrajecten die lopen aan de universiteit. De verschillende overheden willen precies weten hoe het geld besteed wordt en daarom moeten we de projecten erg volledig rapporteren,” zegt Werner Jacobs.

Daarnaast is er ook een uitgebreide managementrapportering naar de verschillende faculteiten en de departementen. “Ik heb de indruk dat dit voor de universiteit nóg belangrijker is dan voor andere organisaties. De verschillende faculteiten hebben bijvoorbeeld ook erg uiteenlopende prioriteiten en hebben dan ook nood aan specifieke informatie om de evolutie op te volgen.”

In zijn vorige functies combineerde Werner Jacobs telkens de functie van CFO met die van CIO. Dat zal nu niet het geval zijn. “Maar het blijft wel een groot aandachtspunt voor mij. Ik weet uit ervaring dat de efficiëntie van de financiële afdeling voor een groot deel afhangt van de informaticasystemen die in het hele bedrijf gebruikt worden. Daarom zal ik er nauwgezet over waken dat dit verder evolueert in de goede richting. Ik zal mijn kennis en ervaring op dit vlak met plezier ter beschikking stellen.”