België economisch minder sterk getroffen dan andere landen

11 juni 2020
België economisch minder sterk getroffen dan andere landen

België maakt Europees een degelijke beurt op het vlak van coronamaatregelen om de economie en arbeidsmarkt draaiende te houden. Dat blijkt uit een internationale vergelijkende studie van The Adecco Group.

Die voerde een onderzoek in 10 Europese landen, de Verenigde Staten en Japan. De goede score heeft België vooral te danken aan de invoering van de tijdelijke werkloosheid. Zwitserland, Zweden en Duitsland zetten de beste prestatie neer. Spanje en het Verenigd Koninkrijk moeten de hardste klappen vrezen.

Er kwam veel kritiek op de coronamaatregelen die de Belgische regering de afgelopen maanden nam. Toch doet ons land het niet slecht. Een internationaal rapport van The Adecco Group plaatst ons land in de Europese middenmoot. Die positieve score is toe te schrijven aan de ondersteuning die de Belgische regering geeft aan de vele werknemers om zo onze economie draaiende te houden.

“De Belgische regering maakte de regeling omtrent arbeidsduurvermindering toegankelijker voor werknemers. Ze beschouwde elke vorm van tijdelijke werkloosheid als overmacht. Daardoor konden werknemers in België gemakkelijker terugvallen op een dagvergoeding bovenop hun looncompensatie. De gemiddelde koopkracht van de Belgen bleef daardoor behouden”, zegt Bettina Schaller, Hoofd van Public Affairs bij the Adecco Group

Beperkte corona-impact op Belgisch BBP en werkloosheid

Het Belgische BBP en de werkloosheidsgraad zullen in ons land minder zwaar getroffen worden dan in verschillende andere landen. Het rapport van The Adecco Group stelt dat de coronacrisis het in januari voorspelde Belgische BBP deed dalen met 8,4%. Dat duidt op een relatief beperkte impact van de crisis. Zes andere landen, waaronder Frankrijk (-9,5%) en Spanje (-11%), moeten volgens het rapport rekening houden met een zwaardere BBP-terugval. Ook de impact van de coronacrisis op de werkloosheidsgraad van ons land blijft relatief beperkt. Die zou door de coronacrisis met 34,6% stijgen. Vijf andere landen doen het slechter. Het Verenigd Koninkrijk (+81,1%), Nederland (+103,4%) en de Verenigde Staten (+148,6%) krijgen volgens het rapport zelfs met (meer dan) dubbel zoveel werklozen.

Twee factoren hebben sterkste economische invloed

Het beleid dat Zwitserland, Zweden en Duitsland voerde, levert over de volledige lijn de beste economische prognoses op volgens de studie van The Adecco Group. Dat in tegenstelling tot Spanje en het Verenigd Koninkrijk, die op alle economische indicatoren slecht scoren. De voornaamste verklaring daarvoor vindt de HR-organisatie in twee beleidsmaatregelen die tijdens de coronacrisis de economische situatie in de verschillende landen het hardst beïnvloedde. Enerzijds is het cruciaal dat landen regelingen rond arbeidsduurvermindering tijdig en effectief implementeren. Anderzijds blijkt de omvang van de financiële stimuli die de overheid bereid is vrij te maken ter ondersteuning van de economie een doorslaggevende factor.

“Nu landen de ergste gevolgen van de pandemie beginnen verwerken, ontstaat een beeld van welke landen er het best in zijn geslaagd om de schade op de economie en arbeidsmarkt te beperken. In grote lijnen kunnen we stellen dat landen die snel reageerden met economische steunmaatregelen en werknemers zoveel mogelijk aan het werk hielden, de betere resultaten neerzetten.”

De volledige studie is hier te vinden.