Groei in Nederland op koers naar niveau van vóór de crisis

18 augustus 2021
Groei in Nederland op koers naar niveau van vóór de crisis

Het bbp van Nederland steeg in het tweede kwartaal van 2021 met 3,1%. Het herstelde zich tot slechts 0,9% onder de piek van vóór de crisis.

Hoewel in augustus een deel van het beleid over sociale afstand voor bars, restaurants en evenementen werd hersteld, laten de huidige beperkingen voldoende ruimte om het groeiherstel in Nederland snel te voltooien.

Consumptie leidt de opleving

Het bbp van Nederland groeide in het tweede kwartaal van 2021 met 3,1% ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Dat gebeurde na een kwartaal van lichte daling (-0,8%). Een forse daling van het aantal nieuwe covid-gevallen per dag en dalende ziekenhuisopnames hebben ertoe geleid dat de stapsgewijze versoepeling van de sociale afstand-maatregelen in het tweede kwartaal is voortgezet. Bij de start van de zomer mochten bijna alle activiteiten weer, al blijven er wel wat restricties. Offline retail, bars & restaurants en evenementen profiteerden merkbaar. Dat viel samen samen met een groei van de gezinsconsumptie van 5,7% op kwartaalbasis in het tweede kwartaal van 2021. De consumptie van huishoudens kwam uit op 94,8% van de piek van vóór de crisis in het vierde kwartaal van 2019 en leverde de grootste bijdrage aan de bbp-groei (2,3%-punt). De groei van de offline verkoop en het serviceverbruik ging deels ten koste van de online verkoop.

Investeringen

Terwijl de overheidsconsumptie zich al had hersteld tot het niveau van voor de crisis, steeg deze ook in het tweede kwartaal van 2021: 2,6% op kwartaalbasis. De bruto-investeringen daalden in Nederland met -1,8% ten opzichte van het eerste kwartaal. De investeringen in transportmiddelen (-13%) en infrastructuur (-4%) daalden, terwijl de bruto-investeringen vooral toenamen in ICT-apparatuur (+12%). De voorraadmutaties droegen fors negatief bij aan de groei van het BBP (-0,9%-punt).

De export bleef groeien, met 4,0%. Terwijl de goederenexport met 3,8% groeide, groeide de dienstenexport in het tweede kwartaal met 4,2% van kwartaal op kwartaal. Dat gezegd zijnde, bedroeg de uitvoer van diensten slechts 87% van het hoogtepunt van vóór de crisis in het vierde kwartaal van 2019. Ook rekening houdend met de groei van de invoer met 2,6%, leverde de export netto een positieve bijdrage aan de bbp-ontwikkeling van 1,5%-punt in de tweede kwartaal en was daarom ook een van de belangrijkste aanjagers van de bovengemiddelde bbp-groei in de eurozone.

Breed gedragen

Vanuit sectoraal perspectief gezien was de groei vrij breed gedragen. Handel, transport & horeca (5,0%), niet-commerciële dienstverlening (3,7%), IT (3,6%), maakindustrie (2,7%) en commerciële dienstverlening (2,4%) lieten stevige groeicijfers zien, terwijl de toegevoegde waarde daalde in de bouwsector (-1,8%).

Bron: ING

Foto: Shutterstock