DEME zet langetermijnfinanciering om in duurzaamheidsleningen

17 februari 2022
DEME zet langetermijnfinanciering om in duurzaamheidsleningen

DEME heeft ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen en wil die in alle aspecten van haar activiteiten verwezenlijken. Daarom heeft de groep haar hele portefeuille langetermijnleningen omgezet in duurzaamheidsleningen.

Deze belangrijke verbintenis vertegenwoordigt een totale leningwaarde van 579 miljoen euro. Cruciaal is dat de commerciële voorwaarden van de leningen bij de relatiebanken van de groep voortaan rechtstreeks gekoppeld zijn aan de prestaties van DEME. Dat gebeurt op het vlak van duurzaamheid in twee specifieke domeinen: arbeidsveiligheid en koolstofarme brandstof. Key performance indicators (KPI's) zullen aanleiding geven tot aanpassingen van de interestmarges op de leningen.

Eerste in de sector

Geert Wouters, Head of Structured Finance and Treasury bij DEME, licht toe: “We zijn er trots op dat we het eerste bedrijf in onze sector zijn dat deze belangrijke duurzaamheidsdoelstellingen invoert in al onze financieringsovereenkomsten op lange termijn. Met dit krachtige signaal aan onze stakeholders laten we zien dat we onze duurzaamheidsdoelstellingen in onze hele onderneming in overweging nemen. En dat we dit ondersteunen met concrete actie. Dit is een moedige stap, en het toont aan dat we bereid zijn om de financiële gevolgen ervan te aanvaarden.”

10 banken wereldwijd

In overeenstemming met de Sustainability Linked Loan Principles uitgegeven door de Loan Market Association, werd de transactie op 7 februari 2022 gerealiseerd. KBC trad op als de enige duurzaamheidscoördinator voor DEME. Geert Wouters benadrukt: "We hebben een langdurige samenwerking met KBC. We zijn verheugd dat we nauw met hen hebben kunnen samenwerken om het succes te verzekeren van deze overgang naar duurzame financiering. Daarbij waren in feite 10 banken wereldwijd betrokken. Het gaat om ABN Amro Bank NV, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (Belgische vestiging), Belfius Bank NV, BNP Paribas Fortis SA/NV, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Belgische vestiging), Commerzbank AG (Luxemburgse vestiging), DBS Bank Ltd (Londense vestiging), ING Belgium NV/SA, KBC Bank NV en Coöperatieve Rabobank U. A.".

Door de bestaande leningen om te zetten in aan duurzaamheid gekoppelde leningen stemmen de kredietverstrekkers ermee in de rentevoet te verlagen wanneer de onderneming haar doelstellingen met betrekking tot de twee KPI's voor duurzaamheid bereikt. Wanneer beide doelstellingen niet worden gehaald, zal de rentevoet licht worden verhoogd.

KPI's gericht op arbeidsveiligheid en koolstofarme brandstoffen

De eerste ESG-KPI (Environmental, Social, and Corporate Governance) heeft betrekking op arbeidsveiligheid - altijd de belangrijkste prioriteit bij DEME. DEME voert vaak baanbrekende projecten uit in uitdagende en afgelegen omgevingen. Deze KPI vereist dat de onderneming voortdurend op zoek gaat naar verbetering van haar veiligheidsprestaties. DEME heeft al de nodige managementsystemen en actieplannen ingevoerd om zijn veiligheidsdoelstellingen te bereiken, maar het bedrijf blijft waakzaam. Het verbeteren van de veiligheid is nooit een afgesloten hoofdstuk.

De tweede ESG KPI omvat een doelstelling om het percentage koolstofarme brandstoffen dat door de onderneming wordt verbruikt, te verhogen. Ook dit is een voortdurende focus van de onderneming. DEME heeft ambitieuze doelstellingen vastgelegd om de uitstoot te verminderen en uiteindelijk klimaatneutraal te worden tegen 2050. Ondertussen wil de onderneming de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 40% verminderen ten opzichte van 2008 per arbeidseenheid.