NBB ziet acht Belgische banken als systeemrelevante instellingen

3 december 2021
NBB ziet acht Belgische banken als systeemrelevante instellingen

De NBB heeft opnieuw acht Belgische banken aangeduid als systeemrelevant. Het gaat om BNP Paribas Fortis, KBC Groep, Belfius Bank, ING België, Euroclear, The Bank of New York Mellon, Argenta en Axa Bank Belgium.

Zoals elk jaar heeft het Directiecomité van de Nationale Bank van België (NBB) de aanwijzing van Belgische banken als binnenlandse systeemrelevante banken opnieuw bekeken. Dat doet ze in haar hoedanigheid van macroprudentiële autoriteit,

De NBB heeft ook de extra kapitaalvereisten onderzocht die het aan de Belgische systeemrelevante instellingen (O-SII’s) opgelegt.

Aanvullende kapitaalsvereisten

De systeemrelevante banken zijn instellingen waarvan het in gebreke blijven een significante impact zou hebben op het financiële stelsel of de reële economie. Daarom legt de NBB aan deze instellingen aanvullende kapitaalvereisten op en dit om twee redenen:

  1. om de kans op wanbetaling van de instelling te verkleinen, gezien de hoge economische en sociale kosten die dit teweeg zou brengen;
  2. om aan de instelling een buffer op te leggen die de negatieve externe effecten van een in gebreke blijven weerspiegelt.

De methodologie van de Europese Bankautoriteit (EBA) voor de identificatie van systeemrelevante banken houdt in dat elke bank een score krijgt. Die gaat uit van kwantitatieve indicatoren met betrekking tot de omvang, de complexiteit, de verwevenheid en de substitueerbaarheid (de mate waarin andere instellingen snel kritieke diensten kunnen overnemen). Aan de hand van deze methodologie heeft de NBB de aanwijzing als O-SII hernieuwd van acht Belgische banken. Die werden ook die in 2020 als O-SII’s werden aangewezen: BNP Paribas Fortis, KBC Groep, Belfius Bank, ING België, Euroclear, The Bank of New York Mellon, Argenta en Axa Bank Belgium.

Het Directiecomité van de NBB heeft besloten de in 2015 aangekondigde hogere kapitaalvereisten te handhaven voor elk van deze O-SII’s. De niveaus van de extra kapitaalvereisten bedragen respectievelijk: 1,5% voor BNP Paribas Fortis, KBC Groep, Belfius Bank en ING België; 0,75% voor Euroclear, The Bank of New York Mellon, Argenta en Axa Bank Belgium.

Vrijgave buffers

Hoewel de aanhoudende crisis heeft geleid tot het vrijgeven van bepaalde macroprudentiële kapitaalbuffers, zijn O-SII-buffers voornamelijk structureel. Een tijdelijke vrijgave kan enkel gebeuren na coördinatie met de betrokken nationale en internationale instellingen. Als er behoefte zou zijn aan aanvullende ondersteuningsmaatregelen, zou het vrijgeven van de O-SII-buffers waarschijnlijk een van de laatste macroprudentiële instrumenten zijn.