Krediet op langere termijn nodig om crisis te doorstaan

28 mei 2020
Krediet op langere termijn nodig om crisis te doorstaan

Het crowdlendingplatform Look&Fin lanceert een nieuw krediet om kmo's te helpen de crisis te doorstaan. Het onderhandelt nog met de overheid over mogelijke staatgaranties op crowdlending.

Economische deskundigen roepen op om het spaargeld van de particulieren te mobiliseren om de kmo's te redden. Look&Fin heeft niet gewacht op de specifieke maatregelen van de federale regering om actie te ondernemen. Het platform lanceert een nieuw krediet voor kmo's die op zoek zijn naar een oplossing om hun herstel op gang te brengen. Zij willen hun activiteit voortzetten door hun eigen vermogen te versterken.

Tijd geven aan bedrijven

Dankzij de eerste maatregelen van de federale regering konden ondernemingen kortlopende kredieten verkrijgen. Daarnaast kregen ze uitstel voor de terugbetaling van hun leningen. Deze oplossingen zullen echter niet volstaan om de financiële problemen op te lossen waarmee zij over enkele maanden te maken krijgen.

Om de kmo's in staat te stellen hun eigen vermogen weer op te bouwen, lanceert Look&Fin een nieuw krediet om tijd te bieden aan de bedrijven die de gevolgen van de crisis moeten opvangen.

"Onze bedrijven hebben hun cashflowproblemen gedeeltelijk kunnen oplossen dankzij de eerste maatregelen die door de regering werden ingevoerd. Helaas zal dit voor veel van hen niet genoeg zijn. Look&Fin wil samen met haar investeerders kmo's helpen de crisis te boven te komen. Dat doen we door hen de middelen en de tijd te geven die ze nodig hebben", legt Frédéric Lévy Morelle, oprichter en CEO van Look&Fin, uit.

Eerste twee jaar geen kapitaalaflossing

Concreet biedt Look&Fin een post-Covid herstelkrediet aan dat flexibel is en bedrijven toelaat te lenen over een periode van maximum 5 jaar. Ze moeten geen kapitaal terugbetalen tijdens de eerste 2 jaar. "En als bedrijven sneller dan verwacht zijn hersteld, zullen ze hun lening volledig kosteloos vervroegd kunnen terugbetalen."

De huidige context vereist flexibiliteit en reactiviteit. Daarom verbindt Look&Fin fin zich ertoe om binnen de 48 uur te reageren op kredietaanvragen die via het platform ingediend worden.

Staatgarantie voor crowdlending?

Vanwege de specifieke karakteristieken wordt de Look&Fin-lening gelijkgesteld aan quasi-eigen vermogen. Het gaat dan om de langere looptijd, de aflossingsvrije periode (uitgestelde aflossingen) en het gebrek aan eersterangsgaranties. Terwijl kortlopend krediet een eenmalige oplossing biedt voor een liquiditeitscrisis, is het quasi-eigen vermogen van Look&Fin bedoeld om een solvabiliteitsprobleem aan te pakken.

"Een van de sleutelelementen om de economische crisis te overwinnen bestaat erin de Belgische spaarders te overtuigen om onze bedrijven te steunen. Dat kan het best door hen te helpen hun eigen vermogen weer op te bouwen. Met dit nieuwe aanbod zetten we een eerste stap in de goede richting, maar het zal niet voldoende zijn. Spaarders willen op zijn minst gedeeltelijke garanties als ze hun spaargeld aanspreken. De tweede stap is om samen met de regering een specifiek kader voor crowdlending te definiëren. Dat zal een staatsgarantie en fiscale incentives voor deze investering toevoegen. De besprekingen zijn aan de gang en we hebben er alle vertrouwen in dat ze op korte termijn tot concrete resultaten zullen leiden", besluit Frédéric Lévy Morelle.