Verzekeringstarieven 15% duurder

19 augustus 2021
Verzekeringstarieven 15% duurder

Volgens de Global Insurance Market Index van Marsh bedroeg de gemiddelde stijging van de commerciële verzekeringstarieven in het tweede kwartaal van 2021 15%.

De stijging laat zich in alle geografische regio’s optekenen. Ze is het gevolg van de beperktere tariefstijgingen voor brandverzekeringen en voor de verzekeringsproducten van de financiële en professionele lijnen. Het is het 15de opeenvolgende kwartaal van tariefverhogingen. Sinds drie kwartalen stijgen de tarieven wel minder snel.

Cyberverzekeringen

De tarieven voor cyberverzekering stegen wel drastisch met 56% in de Verenigde staten en 35% in het Verenigd koninkrijk. Dat is het gevolg van de toegenomen frequentie van de gijzelsoftware (ransomware claims) en de ernst van de verliezen.

In continentaal Europa stegen de verzekeringstarieven in het tweede kwartaal 2021 net zoals in het eerste, gemiddeld slechts met 13%. De tarieven voor de brandverzekering stegen met 18%, wat dan weer hoger ligt dan het globaal gemiddelde.

De verzekeraars bleven eveneens persistent wijzigingen aanbrengen in de contractformuleringen en zoeken om mogelijke uitsluitingen toe te passen. Dit in het bijzonder bij polissen die betrekking hebben voor overdraagbare ziektes en cyber.

De tarieven voor de algemene aansprakelijkheidsverzekeringen kenden in sommige regio’s prijstoenames die varieerden van 15 tot 20 %. De premies voor verzekeringen voor bestuurdersaansprakelijkheid en professionele dienstverlening namen toe met 20% (D&O). In de grotere landen zoals Frankrijk, Duitsland en Italië waren er zelfs stijgingen tot 30 %.

De tarieven voor de autoverzekering bleven stabiel.

De cyberpremies kenden aanzienlijke tariefstijgingen doordat verzekeraars hun risico blootstelling willen beperken, een trend die verwacht wordt zich door te zetten voor de rest van 2021.

Trend houdt aan

Céline Verhaegen, Head of Specialties bij Marsh besluit:” Klanten zullen geconfronteerd blijven met het uitdagend risico- en verzekeringslandschap nu de wereldeconomie uit de pandemie komt. Hoewel een aanhoudende prijsdruk kan verwacht worden zijn we de mening toegedaan dat de algemene trend van gematigde prijsstijgingen de rest van het jaar zal aanhouden.”

Beeld: Shutterstock