Belgische banken gaan meer dan ooit partnerships aan

15 januari 2021
Belgische banken gaan meer dan ooit partnerships aan

Belgische banken zijn meer dan ooit op zoek naar partnerships. Dat blijkt uit de recentste analyse die PwC België uitvoerde van de partnershipactiviteit van banken op de Belgische markt.

Vooral grote en wereldwijd actieve banken bouwen actief aan digitale ecosystemen door hun dienstenaanbod uit te breiden naar niet-financiële activiteiten. PwC verwacht dat Belgische banken hun diensten zullen blijven uitbreiden om hun klantenbeleving te verbeteren in – minstens – vijf activiteitendomeinen die het louter financiële aspect overschrijden: mobiliteit, huisvesting, financiële efficiëntie, ondernemerschap en kortingen.

Toename van strategische partnerships

De gegevens van PwC België tonen sinds 2018 een duidelijke toename aan van het aantal publiekelijk bekendgemaakte bankpartnerships. In de eerste 11 maanden (tot november) van 2020 lag de partnershipactiviteit al hoger dan het totaal van 2019 en het eindresultaat zou zelfs het record van 2018 kunnen overtreffen. De stijging in de partnershipactiviteit is voornamelijk toe te schrijven aan wereldwijd opererende banken, terwijl het aantal partnerships voor nichebanken grotendeels stabiel is gebleven.

Julien Stocq, partner bij PwC België, legt uit: "Belgische banken hebben hun partnershipactiviteit de afgelopen jaren aanzienlijk opgevoerd. Op die manier bereiden ze zich voor om marktspelers te worden die hun klanten via één geïntegreerde ervaring diensten aanbieden die inspelen op een brede waaier aan behoeften, naar het voorbeeld van zogenaamde BigTech-bedrijven die in Azië superapps hebben gelanceerd."

Meer dan alleen traditioneel bankieren

60% van alle partnerships had de bedoeling om het productenaanbod voor de klanten te verbeteren of uit te breiden, om het klantenbestand te vergroten of om de voordelen voor bestaande klanten te verbeteren. De tweede grootste drijfveer waarom banken gaan samenwerken met externe partijen is om toegang te krijgen tot de technologie van die partner (20%).

De analyse toont ook aan dat banken in steeds grotere mate hun focus verschuiven van traditionele bankdiensten naar meer niet-financiële diensten. Deze partnerships buiten de banksector overschrijden ruimschoots de partnerschappen die gericht zijn betalingen, kredieten of beleggingsdiensten

Met deze partnerships ontsluiten banken nieuwe businessmodellen, waarbij mobiliteitsoplossingen bovenaan staan in het lijstje van het marktsegment waarin banken het meeste interesse hebben (bv. parkeren, trein-/vliegtuigtickets, huurwagens), gevolgd door huisvesting, financiële efficiëntie, ondernemerschap en kortingen.

"Huisvesting, gezondheidszorg, voeding, mobiliteit en onderwijs nemen een voorkeursplaats in het uitgavengedrag van consumenten in: het zijn allemaal markten die tegenwoordig nog grotendeels offline zijn. Door bepaalde van die markten op te nemen in hun platforms, geven banken zichzelf een uitstekende uitgangspositie om hun inkomsten te diversifiëren zodra die markten de digitale weg inslaan, maar die elementen verankeren meteen ook hun toegevoegde waarde voor de maatschappij. Via die niet-financiële diensten krijgen klanten toegang tot diensten uit andere sectoren. Die partnerships geven ons meer inzicht in het ontstaan van ecosystemen op de Belgische markt. Door bankdiensten en niet-bankdiensten te combineren komen banken tegemoet aan de behoeften van de klanten doorheen hun leven: van de sleutelmomenten zoals de aankoop van een huis tot de kleinere momentjes zoals het parkeren van je auto", aldus Gregory Joos, partner bij PwC België.

Toekomstvooruitzichten

In de recentste partnerships waar nieuwe producten of diensten bij betrokken zijn, fungeerden de Belgische banken als initiatiefnemer en organisator van het partnership – door de gecombineerde diensten binnen hun eigen platform te houden – en niet als deelnemer in het platform van de andere partij – door hun diensten daaraan toe te voegen. Van de 200 partnerships waarover publiekelijk informatie werd bekendgemaakt, nemen de banken in de overgrote meerderheid van de gevallen de centrale rol op zich. Publieke aankondigingen van partnerships waarbij de banken hun eigen bankdiensten integreerden in andere platforms, zijn er bijna niet.