Digitalisering: versnellende trend naar digitale loonbrief

26 augustus 2021
Digitalisering: versnellende trend naar digitale loonbrief

Ruim één op twee ondernemingen verstuurt loonbrieven inmiddels digitaal. De trend versnelde na de gezondheidscrisis. In 2018 verstuurde nog maar 1 op 10 bedrijven de loonfiche elektronisch.

Een en ander blijkt uit onderzoek van hr-dienstverlener Acerta bij meer dan 40.000 ondernemingen. Inmiddels verstuurt 53,3% van de ondernemingen de loonbrieven digitaal naar hun werknemers. De invloed van de coronacrisis en het stijgende gebruik van digitale communicatiekanalen speelt daar een duidelijke rol in.

In 2018 stuurde slechts 1 op 10 bedrijven de loonfiches elektronisch uit. In 2019 waren er dat al bijna 1 op 4. Die stijgende trend zet zich ook dit jaar verder.

In 2021 werkt 53,3% van de werkgevers, en dus meer dan de helft, met een online platform om de loonfiches digitaal aan hun medewerkers aan te bieden.

44,6% van die 53,3% werkt met een gedeeltelijk digitale loonadministratie. Daar krijgt de werkgever nog vaak individuele vragen om de fiche op papier te bezorgen. De overige 8,7% van de werkgevers ging ondertussen wel volledig digitaal met hun loonadministratie. Bij die overschakeling naar een volledig digitale loonadministratie ziet Acerta een gelijkaardige stijging als bij de algemene cijfers over de digitalisering, van 1,4% in 2018 naar 3,5% in 2019 en nu 8,7% in 2021.

Acerta ziet al een volledige digitalisering van de loonadministratie in het verschiet, met mobiele applicaties en online services zoals Doccle, die het voor werknemers eenvoudiger maken om hun loonfiche te consulteren, ook als die geen kantoorjob heeft.

De verwachting is dat de digitale loonbrief een gelijkaardige evolutie zal kennen zoals met de maaltijdcheques. Werknemers krijgen al sinds 2016 hun maaltijdcheques elektronisch en die verandering is prima verlopen.

Bron: Liesbet Coninx, Acerta