NBB: grote banken digitaliseren sneller dan kleine

23 december 2021
NBB: grote banken digitaliseren sneller dan kleine

De Nationale Bank van België (NBB) publiceert een nieuwe rapport over de impact van fintech en digitalisering op de Belgische banksector.

De lancering van digitale portemonnees en chatbots, de oprichting van neobanken en het aangaan van partnerschappen met andere actoren zijn allemaal initiatieven die de
toenemende digitalisering in de banksector illustreren. Dit fenomeen is niet nieuw, maar door de pandemie is de digitalisering in deze sector in een hogere versnelling
terechtgekomen.

Evolutie sinds 2018

Drie jaar geleden had de Nationale Bank op basis van een bevraging bij de Belgische
banken al een analyse gemaakt van de tendensen en ontwikkelingen in verband met
innovatieve technologieën en de intrede op de markt van nieuwe spelers en concurrenten. Op 22 november 2018 werd over deze analyse een rapport gepubliceerd door de NBB, met een samenvatting van de resultaten ervan en een overzicht van de goede praktijken op dit gebied.

In 2020 heeft de NBB opnieuw een bevraging uitgevoerd bij de Belgische banken om de dialoog over de potentiële ontwikkelingen, kansen, risico's en gevaren van digitalisering en fintech voort te zetten. De bevraging was in het bijzonder gericht op hun strategische voorbereidingen, hun organisatie en de vorderingen die ze op dit gebied hebben gemaakt, de maturiteit van de technologieën die ze hebben ingevoerd of aan het invoeren zijn, en de mate waarin de aanbevolen goede praktijken werden toegepast.

De resultaten van deze nieuwe analyse, die in de loop van 2021 aan de sector werden voorgesteld, geven een overzicht van de tendensen op dit gebied en belichten enkele initiatieven die de digitale transformatie illustreren en aangeven hoe ver de Belgische banksector gevorderd is in deze domeinen.

Strategie

In het algemeen stelt de NBB vast dat de meeste Belgische banken een echte digitale strategie hebben ontwikkeld. De mate waarin voortgang wordt gemaakt met de uitvoering van die strategie verschilt echter aanzienlijk van de ene tot de andere bank. De banken die minder ver gevorderd zijn wordt verzocht maatregelen te nemen om hun levensvatbaarheid op lange termijn te waarborgen.

Door de toenemende digitalisering neemt ook de afhankelijkheid van IT-systemen, waaronder van derden, toe, en ontstaan er specifieke risico's voor banken, die het eerste doelwit zijn van kwaadwillige actoren. Het is daarom van cruciaal belang dat de banken een proactieve en alomvattende benadering blijven volgen om hun operationele veerkracht te waarborgen en te kunnen reageren op de cyberrisico's die gepaard gaan met de digitalisering, teneinde hun systemen, gegevens en cliënten te beschermen.